Liberec chce být Evropským hlavním městem kultury, je to ale kulturní a kreativní město? Dva projekty se na to ptají přímo Liberečanů

Kam chodíte za kulturou a kam chodíte prezentovat své kreativní výsledky? I na to se Liberečanů ptá průzkum, který pochází z dílny Technické univerzity v Liberci. Jeho součástí je mapa, do které můžete kulturní a kreativní místa v Liberci zaznamenávat. Druhý projekt je společná tvorba velkoformátového obrazu na téma kultury v Liberci. Oba projekty, které mají přímou vazbu na kandidaturu Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028, startují v pátek 4. února 2022.

Kam za kulturou a kreativitou?

Ve spolupráci s Magistrátem města Liberec a ve vazbě na kandidaturu Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) zpracovává Technická univerzita v Liberci (TUL) pro projekt Kreativní Liberec nezávislou pilotní studii, která chce postihnout společenské a kulturní vyžití v Liberci a názor veřejnosti na něj.

Důležitým podkladem je stručný průzkum na téma kulturní a kreativní Liberec, který bude od 4. února dostupný na adrese tinyurl.com/kreativniliberec.

„Zajímají nás odpovědi na otázky typu: Kde trávíte svůj volný čas, kde možná vy sami prezentujete výsledky své tvorby? Kam chodíte za společenským vyžitím?“ říká člen týmu pilotní studie Daniel Vrbík z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Součástí dotazníku je i mapa, do které mohou respondenti zaznačit kulturní a kreativní místa v Liberci. Průzkum je anonymní a jeho výsledky budou použity také pro vymezení potenciálu rozvoje města v rámci územně analytických podkladů.

Plátno liberecké kultury

Ve spolupráci se skupinou libereckých výtvarníků začne v pátek 4. února také tvorba velkoformátového obrazu, který by měl být vizuální odpovědí na otázku, jak Liberečané vnímají kulturu a kreativitu svého města.

„Tvorba obrazu začne v pátek ve 20.00 hodin metodou brainstorm painting. Do tvorby tohoto obrazu by se měla se svými náměty a postřehy zapojit přímo veřejnost. Proces vzniku díla a komunikace s Liberečany o jeho podobě budou přenášeny živě na YouTube. Obraz namalují tři umělci působící v Liberci pod označením ,Nevzdělanciʻ: Václav Kovář, Adam Windsor a Jan Simandl,“ říká Petra Rydvalová z Ekonomické fakulty TUL, která je hlavní koordinátorkou celé pilotní studie, jež se zaměřuje na zmapování kreativní a kulturní scény v Liberci.

Nevzdělanci už formou brainstorm paintingu několikrát v praxi použili. Velkoformátové plátno budou tvořit nonstop po dobu 124 hodin v prostoru Art Café Oblastní galerie Liberec, kde je mohou zájemci také navštívit nebo podpořit, a to vždy v čase otevírací doby galerie.

Tvorbu plátna doplní i online rozhovory s osobnostmi úzce spojenými s kandidaturou města na EHMK 2028. V pondělí 7. února pozvání přijal Petr Šimon, který je koordinátorem a programovým manažerem kandidatury na EHMK 2028, v úterý 8. února bude hostem zakladatel společnosti LASVIT a jeden z ambasadorů kandidatury Liberce na titul EHMK Leon Jakimič, ve středu 9. února se pak mohou diváci těšit na vedoucího odboru kanceláře architektury města Liberce Jiřího Janďourka.

Na programu budou i komentované online prohlídky díla a živé diskuze s jeho autory. Harmonogram tvorby velkoformátového obrazu s programem doprovodných aktivit najdete na nevzdelanci.com/liberec.

Výstupy z průzkumu i tvorby velkoformátového plátna poslouží jako podklady pro kandidaturu Liberce na titul EHMK 2028. Zmapování kreativního myšlení v Liberci je ovšem příležitostí pro další rozvoj Liberecka bez ohledu na kandidaturu, jak doplňuje docentka Rydvalová:

„Podstatou je podněcování kreativního myšlení, které je základem inovací a rozvoje společnosti. Kulturně-kreativních odvětví je celá řada. Není to jen o výtvarném umění, filmu, televizi, divadle, hudbě nebo knihách. Je to také architektura, reklama, vývoj nového softwaru, gastronomie a dalších odvětví sahajících i do oblasti výpočetní techniky, mobilních telefonů a aplikací. A patří sem i širší ekonomika zahrnující vše od cestovního ruchu po sociální média.“

Má Liberec šanci?

A má Liberec vůbec na zisk titulu EHMK 2028 šanci? Spolu s ním svou kandidaturu už oznámily i Brno, České Budějovice, Broumov a nově Jihlava.

„Soutěž na EHMK má dlouhou tradici a dříve tento titul hojně získávala města, která nesla výrazný kulturní odkaz už svou bohatou historií. V posledních letech se ovšem čím dál více přihlíží i k sociálnímu či socio-ekonomickému rozměru kandidatury. Mají tedy šanci i města, která projeví snahu se ve směru vyšší kreativity posunout a překlenout tak současné problémy,“ říká Osamu Okamura, děkan Fakulty umění a architektury TUL, který je ambasadorem kandidatury Liberce na EHMK 2028 za oblast architektury a členem jeho Artistic Boardu.

„Nejde zde totiž pouze o kreativitu v oblasti umění a kultury, ale také o rozvoj kreativního průmyslu a podporu tvorby pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou. Pokud budeme v regionu rozvíjet tvůrčího ducha a vytvářet pracovní příležitosti, které poskytují prostor pro inovace a kreativitu, talentovaní lidé tu zůstanou a budou region dál rozvíjet,“ dodává Osamu Okamura.

Ustálila se tradice vyhlašování EHMK ve městech ze dvou až tří členských zemí EU nebo i kandidátských zemí zároveň. Každá země EU nebo kandidátská země se tak na pořadí kandidatury dostane přibližně jednou za 14 let. Spolu s Českou republikou se pro rok 2028 uchází o tento titul francouzská města. Z českých měst se titulem, který uděluje Rada ministrů kultury na jeden rok, ale je možné ho používat i po uplynutí této doby, chlubí Praha (2000) a Plzeň (2015). Pro kandidaturu na EHMK 2028 je nutné poslat přihlášku do konce letošního roku, výběr vítěze se uskuteční v průběhu roku 2023.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

3. února 2022