Vzpomínka na prof. RNDr. Václava Janovce, CSc. (*1930–†2022)

prof. RNDr. Václav Janovec, CSc.

Před několika dny nás, jen pár dní před svými 92. narozeninami, navždy opustil emeritní profesor naší fakulty, pan profesor Václav Janovec.

Na jeho působení na katedře fyziky dnešní Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vzpomínám já i všichni kolegové, kteří měli tu čest ho potkat a spolupracovat s ním. Václav Janovec byl jedním ze zakladatelů dnešního oddělení dielektrik ve Fyzikálním ústavu AVČR v Praze v roce 1953, kde až do svého důchodového věku působil. Teprve poté se v době rozpočtových tlaků počátku 90. let minulého století dostává na tehdejší VŠST do Liberce. Po návratu profesora Jana Tichého (†2012) ze švýcarského exilu a ve spolupráci s profesorem Jiřím Zelenkou (†2001) z tehdejší Fakulty textilní zde totiž po dlouhé době normalizace právě dochází k obnově piezoelektrických výzkumů.

Na pozvání profesora Tichého přinášejí jeho vrstevníci Václav Janovec společně s profesorem Janem Fouskem (†2016) do Liberce tématiku feroelektrických a obecněji feroických domén, jejich elektromechanických vlastností a grupové teorie strukturních fázových přechodů. Kromě řady témat však hlavně také svou erudici, řadu kontaktů, nápadů i vzorků atraktivních materiálů. Není ani divu, neboť oba jsou „tatíčky zakladateli“ teorie doménových stěn ve feroelektrických látkách a citace jejich společného článku J. Fousek, V. Janovec: The orientation of domain walls in twinned ferroelectric crystals, Journal of Applied Physics 40, 1 (1969) 135-142, nechybí v žádné publikaci k tématice klasifikace doménových stěn ve feroelektrických látkách. Poprvé totiž publikovali obecnou metodu určování orientací doménových stěn a klasifikovali všechny typy feroelektrických doménových stěn. Podobně významný je příspěvek Václava Janovce k doménové problematice v knize A. Authier (editor): International Tables for Crystallography, Volume D, Kluwer 2003.

Na katedře fyziky strávil Václav Janovec celou dekádu, kdy nejen vyučoval předmět Termodynamika a statistická fyzika, ale také pomáhal kolegům a doktorandům v řešení teoretických problémů v doménové problematice a tehdy vrcholně aktuálním doménovém inženýrství. Byl členem oborové rady našeho doktorského studia. I poté co již nemohl dojíždět pravidelně na katedru však zůstával v korespondenčním pracovním kontaktu s kolegy a spolupracovníky jak na katedře, tak také na svém bývalém pracovišti ve Fyzikálním ústavu AVČR v Praze. Zde byl tradičním organizátorem česko-polského semináře o strukturních fázových přechodech, který se koná dodnes střídavě v ČR a v Polsku. Sám jsem ho několikrát navštívil v jeho pražském působišti, abych se poradil k doménové problematice. Václav byl až do vysokého věku vědecky aktivní a velmi pracovitý. Já i další kolegové a spolupracovníci hodnotí vysoce jeho velmi příjemnou a přátelskou povahu, jeho ochotu vždy pomoci odborně i lidsky. Každé setkání s ním bylo vždy malým svátkem. Vzpomínka na něj bude vždy patřit k tomu nejlepšímu, co mě kdy potkalo.

J. Erhart, katedra fyziky TUL

21. února 2022