Aktuality: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Statistika ve vývoji léčiv FP — 12. 4. 2021

Pro studenty a další zájemce se v rámci semináře Matematické problémy nematematiků uskuteční ve středu 14. 4. 2021 od 17:30 hodin další přednáška. O statistice ve vývoji léčiv bude přednášet Mgr. Adam Svobodník, Ph.D. z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU Brno. Dozvíte se, jaká je role statistika v klinických studiích a zejména pak, jak probíhá vlastní plánování, průběh a statistické zpracování dat experimentů u zdravých dobrovolníků i pacientů. Posluchači tak lépe porozumí klinickým studiím, […]

Sport se zaměřením na zdravý životní styl FP — 9. 4. 2021

Na otázky spojené s tímto nově otevíraným studijním programem nám odpověděla ředitelka DDM Větrník Mgr. Marta Kultová. Pro akademický rok 2021/2022 otevíráme nový studijní obor sport se zaměřením na zdravý životní styl, jehož absolventi se uplatní v mnoha sférách, mimo jiné i v domech dětí a mládeže. Je pro vás důležité mít kvalifikované lektory? Je pro nás velmi důležité mít […]

Geostezka – příběh liberecké žuly FP — 9. 4. 2021

V současné době máme na fakultě sedm projektů podpořených Technologickou agenturou České republiky. Jedním z nich je projekt katedry geografie, který vede dr. Emil Drápela a spolupracuje doc. Kamil Zágoršek. Oba nám projekt Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál přiblížili v rozhovoru. Váš projekt je zaměřen hlavně na urbánní geodiverzitu, co si pod tímto pojmem můžeme představit? ED: Pojem geodiverzita označuje […]

O robotech a novinářích FP — 31. 3. 2021

Chcete se dozvědět, jak dnes automatizovaná žurnalistika začíná proměňovat redakce zdpravodajských  médií i vzdělávání budoucích novinářů a novinářek? Zveme Vás na další zajímavou přednášku pořádanou v rámci semináře Matematické problémy nematematiků. Bude se konat online na YT kanále (odkaz níže) ve středu 31. března 2021 od 17:30 hodin. O úloze AI v žurnalistice přednáší redaktor a moderátor ČT PhDr. Václav Moravec, […]

Pracovní setkání AS FP TUL ke strategii FP — 18. 3. 2021

Není to apríl. Na své pracovní jednání se sejdou členky a členové jak stávajícího akademického senátu fakulty, tak toho nového budoucího. Pan děkan předložil k diskusi otázky týkající se strategického záměru fakulty na příští období. Jednání se uskuteční 1. 4. 2021 od 12.30 online prostřednictvím Google Meet. Neváhejte, přečtěte si otázky a připojte se.

Učitelství pro střední školy FP — 17. 3. 2021

Na naší fakultě dlouho chybělo učitelství pro střední školy. Nyní jsme akreditaci získali a máme za sebou první semestr tohoto navazujícího magisterského oboru. Práci středoškolského pedagoga nám přiblíží dlouholetý spolupracovník naší fakulty, ředitel gymnázia F. X. Šaldy pan Václav Ulvr. Jak vy jako ředitel gymnázia vnímáte rozdíl mezi výukou na základní a střední škole? Jsem velmi rád, že na fakultě se zásadně rozšiřuje seznam […]

Pedagogická studia FP — 17. 3. 2021

V rámci představení nového studijního programu Pedagogická studia jsme o rozhovor požádali paní Mgr. Marii Holou, Th.D., zástupkyni ředitelky pro Montessori třídy na ZŠ v ul. 5. května v Liberci, s níž budeme při realizaci tohoto studijního programu úzce spolupracovat. Jako jediná základní škola v Liberci máte otevřené také Montessori třídy. Jací učitelé v nich děti učí? Přešli z klasického systému do tohoto alternativního, nebo to jsou spíše začínající absolventi pedagogických fakult? MH: […]

Bioinženýrství – nový bakalářský a magisterský studijní program FP — 17. 3. 2021

O novém studijním programu Bioinženýrství jsme si povídali s prof. Davidem Lukášem z KCH. Jak byste zhodnotil první semestr studijního programu bioinženýrství? Náš bakalářský studijní program potkala ta smůla, že byl schválen rozhodnutím Národního akreditačního úřadu až 25. června roku 2020. Proto jsme vloni měli velmi omezenou možnost seznámit s touto možností studia středoškolské studenty. Máme proto zatím jenom jedinou studentku, Elišku, které se pečlivě věnujeme […]

Aktuální informace k podávání přihlášek na FP TUL FP — 15. 3. 2021

S ohledem na posun termínů maturit vyhlášený MŠMT, je prodloužena povinnost zaslání maturitních vysvědčení a ostatních podkladů k přihláškám (lékařská potvrzení a ostatní) až do 30.7. 2021 (pátek). Doplňující podklady k přihláškám zasílejte pouze emailem na studijní oddělení FP TUL.

COVID19 – informace ze dne 1. 3. 2021 FP — 1. 3. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, výuka od 1. 3. 2021 běží ve stále stejném režimu. Dne 26. února 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 200, které upravuje provoz vysokých škol od 1. března 2021 00:00 hod do 21. března 2021 23:59 hod. Na základě tohoto usnesení se nadále zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního […]