19. Psychosomatická konference

Ve dnech 16. až 18. června 2022 se na budově G areálu TUL (Univerzitní nám. 1410/1) uskuteční 19. konference České psychosomatické společnosti, kterou pořádá Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP ve spolupráci s katedrou filosofie FP TUL. Účastníci konfference se budou na přednáškách a workshopech zamýšlet nad tím, v čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie.

Přihlásit se je možné prostřednictvím webové stránky konference, na které naleznete podrobnější informace o zaměření konference včetně aktuálního programu. Studenti mají na konferenci vstup zdarma. 

14. června 2022