Konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity

Ve dnech 23.–24. června 2022 se koná v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského mezinárodní konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče, kterou spolupořádá i Technická univerzita v Liberci.

Konference si klade za cíl na mezinárodní úrovni hledat mimo jiné odpovědi i na otázky: jak instituce vědy, osvěty a vzdělanosti vytvářely prostor v 18.–20. století, jaké pedagogické koncepce a vzdělávací přístupy vychází z cílů a norem kolektivních identit, jak je upevňují a jak se naopak proti nim staví; jak spoluurčují instituce vědy, vzdělanosti a osvěty procesy sebeidentifikace, ale i utváření kolektivní identity a procesy společenské a kulturní integrace.

Příspěvek na téma Die „neue pädagogische Wissenschaft“ in der Tschechoslowakei (1945-1964) – wissenschaftliche Identifikationsregeln, -muster,-grammatik na ní přednesou i doc. Kasper a doc. Kasperová z katedry pedagogiky a psychologie FP TUL. Více informací naleznete na webu konference.

22. června 2022