Promoce FT

Slavnostní promoce absolventů Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci se konají ve středu 29. června 2022 v aule budovy G Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

Harmonogram

  • 11:00 hod
    bakalářské studium
  • 13:00 hod
    magisterské navazující studium, doktorské studium

Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.

21. června 2022