Aktuality: Fakulta textilní

COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky FT — 9. 7. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové, Opět dochází ke zhoršení koronavirové situace. Roste počet nakažených a šíří se mutace koronaviru. V důsledku toho dochází a bude docházet ke zpřísňování opatření, která mají bránit jeho šíření. Proto sledujte opatření rektora na příslušných webových stránkách https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/. Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Fakulta textilní otevírá přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN –textil, oděv, sklo, šperk FT — 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 je otevřeno přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN – textil, oděv, sklo, šperk. Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky (jednodenní v termínu 7.–9. září 2021). Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2021. Přílohy: Podmínky a vyhodnocení přijímacího řízení – DESIGN

Cena Nadace Preciosa – výběrové řízení na stipendia v akademickém roce 2020/2021 FT — 21. 5. 2021

Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021 ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou. Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 11. 6. 2021 na studijní oddělení fakulty.

Webinář Clutex FT — 18. 5. 2021

Klastr Clutex – Technické textilie slaví v letošním roce 15 let od svého založení. Fakulta textilní Technické Univerzity v Liberci je jedním ze zakládajících členů a k jeho aktivitám stále přispívá. Součástí oslav je série tematicky orientovaných webinářů „Výsledky řešených projektů – inspirujte se u úspěšných řešitelů“. První z nich se uskuteční dne 9. 6. 2021 v čase od 10:00 do 11: […]

COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky FT — 10. 5. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové, UPŘESNĚNÍ od 10. 5. 2021 v souladu s mimořádným opatřením usnesení vlády č. 433, příloha 1 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách. Tento zákaz se nevztahuje na: praktickou výuku a praxi studentů, účast na individuálních konzultacích (režim 1 student a jeden akademický pracovník nebo jiná […]

Letní škola průmyslového inženýrství FT — 10. 5. 2021

Nabídka letní školy pro studenty se zaměřením na průmyslové inženýrství: Letní škola průmyslového inženýrství (organizátor: API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.). Více informací najdete v přiloženém letáku:

COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky FT — 26. 4. 2021

Vážené studentky a vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové, v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 dochází s účinností od 26. 4. 2021 k částečné obnově prezenční výuky na Fakultě textilní. Osobní přítomnost studentů se týká: praktické výuky a praxí studentů závěrečných ročníků, účasti na individuálních konzultacích (1 učitel […]

Soutěž Master of Crystal 2021 FT — 21. 4. 2021

Společnost Preciosa, a.s. ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a za podpory České sklářské společnosti vyhlašuje 14. ročník soutěže Master of Crystal Cílem této soutěže je prohloubení spolupráce společností skupiny Preciosa se studenty i absolventy vysokých a středních technických a uměleckých škol i umělecké veřejnosti a následná prezentace výsledků jejich […]

Druhé kolo přijímacího řízení je otevřeno do 31. července 2021 FT — 16. 4. 2021

Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení, které končí 31. července 2021. Zájemci mohou podávat přihlášky do všech bakalářských a navazujících studijních programů v prezenční a kombinované formě studia. Podrobnosti a odkazy na e-přihlášku jsou k dispozici v sekci uchazeči.