Aktuality: Fakulta textilní

Fondy EHP FT — 30. 6. 2022

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace. MŠMT se v rámci aktuálního programového období fondů Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru 2014–2021 (FM EHP 2014–2021) podílí na financování programu Vzdělávání, jehož hlavním cílem je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i […]

Promoce FT FT — 21. 6. 2022

Slavnostní promoce absolventů Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci se konají ve středu 29. června 2022 v aule budovy G Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Harmonogram 11:00 hodbakalářské studium 13:00 hodmagisterské navazující studium, doktorské studium Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.

Projektové prázdninové dny „Ochutnejte textil na FT TUL“ FT — 8. 6. 2022

Základním posláním a cílem projektových prázdninových dnů Ochutnejte textil na FT TUL je přiblížení a objasnění problematiky technických a oděvních textilních struktur žákům středních škol. V rámci projektových prázdninových dnů žáci středních škol můžou individuálně pracovat s návrhem, konstrukcí, výrobou a následně hodnocením tří základních textilních struktur: příze, pleteniny a tkaniny. Dny Ochutnejte textil na […]

Výstava SEMESTRÁLKY 2022 a muzejní Noc FT — 20. 5. 2022

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zve na výstavu semestrálních studentských prací bakalářského studijního programu Návrhářství – zaměření Návrhářství skla a šperku a navazujícího magisterského studijního programu Design – textil, oděv, sklo, šperk, která proběhne v Galerii N v Jablonci nad Nisou. Studijní program Návrhářství – zaměření Návrhářství textilu a oděvu […]

Výstava „Svatoslav Krotký – OBRAZY…A“ FT — 20. 4. 2022

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Vás srdečně zvena výstavu Svatoslava Krotkého s názvem OBRAZY…A. Výstava proběhne od 26. dubna do 24. května 2022 v prostorách univerzitní Galerie N v Jablonci nad Nisou.  Zahájení výstavy se uskuteční v pondělí 25. dubna 2022 v 17 hodin s úvodním slovem Mgr. Oldřicha Palaty. Výstava s názvem „OBRAZY…A“ Svatoslava Krotkého, pedagoga Katedry designu Fakulty textilní TUL, představuje práce malované v posledních […]

Krásnolipské pletení 2022 – pletařské symposium FT — 14. 4. 2022

Vážení přátle a příznivci designu oděvů, módy a pletařského remesla, zveme vás na odborné přednášky, workshopy, kulturní program i neformální setkání pořádané v industriálním prostředí Schindlerovy pletárny v Krásné Lípě. Sympozium se koná od 23. do 24. června 2022, přihlásit se lze do 30. dubna.