Projektové prázdninové dny „Ochutnejte textil na FT TUL“

Základním posláním a cílem projektových prázdninových dnů Ochutnejte textil na FT TUL je přiblížení a objasnění problematiky technických a oděvních textilních struktur žákům středních škol. V rámci projektových prázdninových dnů žáci středních škol můžou individuálně pracovat s návrhem, konstrukcí, výrobou a následně hodnocením tří základních textilních struktur: příze, pleteniny a tkaniny.

Dny Ochutnejte textil na FT TUL se konají 1.–5. srpna 2022 na Katedře technologií a struktur v budově B Technické univerzity v Liberci (Čížkova 1034/3, Liberec 1).

8. června 2022