Změna data splnění studijních povinností studentů přihlášených ke SZZ

Příkazem děkana byl změněn harmonogram výuky 2021/2022 – datum splnění studijních povinností studentů přihlášených ke státní závěrečné zkoušce bylo prodlouženo na 26. května 2022.

6. května 2022