Euroasijská říše: Nová euroasijská vize v geopolitické kultuře

Zveme vás na přednášku Euroasijská říše: Nová euroasijská vize v geopolitické kultuře, která se uskuteční v úterý 10. 5. 2022 od 16:10 hodin v posluchárně G313 (Univerzitní nám. 1410/1). Přednáší Dr. Nuno Morgado z Korvínovy Univerzity v Budapešti, který je u nás na katedře geografie na studijním pobytu v rámci Erasmu+. Přednáška bude v angličtině bez překladu, bude-li potřeba tlumočit otázky a odpovědi, ujme se toho doc. Fárek z pořadatelské katedry. 

Rozvíjejí ruští geopolitici stále myšlenku impéria? Co je nový euroasianismus? Jak tato vize vnímá dnešní svět? Jaké jsou cíle nového euroasianismu? Přednáška začne přehledem myšlenkových tradic Ruska jakožto impéria (v politickém a geografickém smyslu). Následně nabídne analýzu vize, kterou přináší nový euroasianismus do současné mezinárodní situace. Cílem přednášky je ukázat poslání této vize, přesněji geopolitické cíle a způsoby, kterými jich hodlá dosáhnout.

Dr. Nuno Morgano působí jako odborný asistent na Korvínově univerzitě v Budapešti – Institutu mezinárodních, politických a regionálních studií, katedra geografie, geo-ekonomie a trvale udržitelného rozvoje. Přednáší předměty Politická geografie a Základy regionální geografi. Editoval knihu Geopolitics in the Twenty-First Centrury: Territories, Identities, anf Foreign Policies, New York: Nova Science Publishers 2021, pravidelně přispívá do předních mezinárodních odborných časopisů.

6. května 2022