Topologie a poetika prostoru – konference

Konferenci Topologie a poetika prostoru pořádá Fakulta umění a architektury TUL ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Karlovy univerzity v Praze ve dnech 9. a 10. května 2022 v Liberci a v Praze.

Na programu budou příspěvky českých a zahraničních badatelů věnované problematice umění, architektury, filozofie, psychologie, neurologie a dalších oborů současné kultury, vědy a umění.

Tato akce bude probíhat hybridní formou a její program naleznete zde.

V případě zájmu se registrujte do čtvrtka 5. května 2022 na adrese konference.topologie@tul.cz. Do zprávy uveďte, zda se zapojíte prezenční či online formou.

Konference se koná v pondělí 9. května v Oblastní galerii Liberec a na půdě Technické univerzity v Liberci, v budově G (Univerzitní náměstí). V úterý 10. května pak v Kunsthalle Praha (Klárov 5).

Konference je výstupem projektu Topologie a poetika prostoru řešeného na FUA TUL a realizovaného s finanční podporou TA ČR z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta.

4. května 2022