Aktuality: Fakulta textilní

Začátek výuky FT a imatrikulace prvních ročníků FT — 22. 9. 2021

Výuka v zimním semestru 2021/2022 pro prezenční formu studia začíná ve středu 29.9.2021 podle rozvrhů (v pondělí 27.9.2021 je vyhlášeno Rektorské volno a v úterý 28.9. je státní svátek). Výuka kombinované formy studia bude probíhat podle harmonogramu výuky a rozvrhů zveřejněných na webových stránkách FT: http://www.ft.tul.cz/studenti/bakalarske-a-navazujici-magisterske-studium/rozvrhy-pro-kombinovane-studium Imatrikulace prvních ročníků bakalářského prezenčního studia se koná v pátek […]

Promoce FT září 2021 FT — 20. 9. 2021

Slavnostní promoce absolventů Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci proběhnou v pátek 24. září 2021 v aule budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Od 11 hodin bakalářské obory: Textilní technologie, materiály a nanomateriály Výroba oděvů a management obchodu s oděvy Textilní marketing navazující obory: Produktové inženýrství Řízení jakosti navazující program: Průmyslové inženýrství Od 13 hodin bakalářské […]

COVID-19 zimní semestr – organizace výuky FT — 20. 9. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové, Opět dochází ke zhoršení koronavirové situace. Roste počet nakažených a šíří se mutace koronaviru. V důsledku toho dochází a bude docházet ke zpřísňování opatření, která mají bránit jeho šíření. Proto sledujte opatření rektora na příslušných webových stránkách https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/. Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Dodatečný zápis do prvního ročníku studia FT FT — 3. 9. 2021

Pro uchazeče přijaté ke studiu v bakalářských a navazujících studijních programech FT, kteří se nemohli dostavit k zápisu do studia v řádném termínu, je náhradní datum zápisu : středa 15.září v 11:00 hod v posluchárně B5budova B,  3. podlaží (2.patro), Čížkova 3, Liberec 1 (areál TUL Husova) K zápisu s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní […]

Zápis do studia – první ročníky FT FT — 18. 8. 2021

Zápis do studia pro první ročníky akademického roku 2021/2022 se koná: pro navazující studium: 31. srpna 2021 pro bakalářské studium: 1. září 2021

COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky FT — 9. 7. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové, Opět dochází ke zhoršení koronavirové situace. Roste počet nakažených a šíří se mutace koronaviru. V důsledku toho dochází a bude docházet ke zpřísňování opatření, která mají bránit jeho šíření. Proto sledujte opatření rektora na příslušných webových stránkách https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/. Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Fakulta textilní otevírá přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN –textil, oděv, sklo, šperk FT — 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 je otevřeno přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN – textil, oděv, sklo, šperk. Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky (jednodenní v termínu 7.–9. září 2021). Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2021. Přílohy: Podmínky a vyhodnocení přijímacího řízení – DESIGN

Cena Nadace Preciosa – výběrové řízení na stipendia v akademickém roce 2020/2021 FT — 21. 5. 2021

Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021 ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou. Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 11. 6. 2021 na studijní oddělení fakulty.

Webinář Clutex FT — 18. 5. 2021

Klastr Clutex – Technické textilie slaví v letošním roce 15 let od svého založení. Fakulta textilní Technické Univerzity v Liberci je jedním ze zakládajících členů a k jeho aktivitám stále přispívá. Součástí oslav je série tematicky orientovaných webinářů „Výsledky řešených projektů – inspirujte se u úspěšných řešitelů“. První z nich se uskuteční dne 9. 6. 2021 v čase od 10:00 do 11: […]

COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky FT — 10. 5. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové, UPŘESNĚNÍ od 10. 5. 2021 v souladu s mimořádným opatřením usnesení vlády č. 433, příloha 1 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách. Tento zákaz se nevztahuje na: praktickou výuku a praxi studentů, účast na individuálních konzultacích (režim 1 student a jeden akademický pracovník nebo jiná […]