Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Ve čtvrtek 31. března 2022 proběhne v zasedací místnosti DFM (budova A TUL, 2. NP, místnost A 02028) přijímací řízení do doktorských studijních programů:

  • Environmental Engineering / Environmentální inženýrství – od 13:30 hodin,
  • Aplikované vědy v inženýrství / Applied Sciences in Engineering – od 14:00 hodin.

14. března 2022