Z galerie ven! – pozvánka na výstavu, Praha

Umění ve veřejném prostoru po roce 1989
Galerie J. Fragnera, Praha

Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy umění celosvětově opouští galerijní a muzejní prostor a začíná vytvářet nové vizuální i sociální vazby v širším kontextu krajiny, městského urbanismu a diskuzi o kvalitě veřejného prostoru městských aglomerací. Tento projekt, který zamapuje „českou situaci“ od doby normalizace, která započala na konci šedesátých let až po současnost postindustriálního kapitalismu doby „postpravdivé“. Bude vycházet z výstavy Veřejný prostor CZ, který Galerie Jaroslava Fragnera připravila ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a pod kurátorstvím prof. Petra Kratochvíla v roce 2017. Vývoj na území České republiky odrážel  či odráží celosvětovou proměnu výtvarného umění či vizuální kultury, která reagovala na nové geopolitické či sociální vazby a i na ekonomické zhmotnění v rámci investic soukromého sektoru.

► ZAHÁJENÍ 30. 6.

17: 30 moderovaná diskuze

Marie Foltýnová, Radek Horáček, Petr Kratochvíl (FUA TUL), Jan Stolín (FUA TUL), Kateřina Štroblová, Denisa Václavová

19:30 performance

Darina Alster: I-t´ing enquiry

► křest publikace / 4. srpna v 19:00

27. června 2022