Výstava – Udržitelné čtvrti napříč Evropou

V neděli 18. 9. 2022 proběhla v bývalé slévárně Linserka vernisáž výstavy příkladů udržitelných čtvrtí z 12 evropských měst, které se tomuto tématu věnují. Výstavu připravili doktorandi FUA TUL Lukáš Houser a Anna Ježková a k vidění bude do 30. 9. 2022 každý den od 16:00 do 19:00.

Na velkoformátových panelech jsou v jednotném měřítku představeny příklady nových čtvrtí z 12 evropských měst, která si dala za cíl řešit svůj rozvoj s ohledem na potřebu mitigace dopadů a adaptace na změnu klimatu. Panely ukazují aktuální satelitní snímky těchto čtvrtí a výkres hodnotící jejich prostorové uspořádání, tzv. “schwarzplan”. Barevně jsou navíc odlišeny projekty jednotlivých developerů.

Výstava ukazuje šíří podob, které může udržitelná čtvrť a v kontrastu s utopickým sci-fi modelem klade otázku, jakou definici udržitelnosti chceme nastolit pro česká města. Poukazováním na institucionální uspořádání rozvoje měst v Evropě také ukazuje na chybějící nástroje v českém územním plánování, které by pomohly lepšímu plánování nových čtvrtí, nebo obnovu těch stávajících.

19. září 2022