Rektor ocenil studentky a studenty za jejich pomoc a nasazení během pandemie covidu

Zástupcům studentů dvou fakult předal rektor Miroslav Brzezina diplom upomínající na jejich pomoc společnosti v době pandemie. Poděkování studentkám a studentům bylo součástí akademického obřadu Dies Academicus.

„Studentky a studenti se velice rychle a aktivně zapojili do pomoci podle své odbornosti tam, kde bylo nejvíce potřeba. Mnozí z nich nečekali na povolání státem, ani na výzvy děkanů nebo mou rektorskou výzvu a přihlásili se dobrovolně. Často nastoupili po bok profesionálů do první linie a obstáli tam na výbornou. Jako rektor, ale i jako občan této země jim za to děkuji. Na památku jejich pomoci této společnosti jsme jim dnes spolu s děkany předali diplom s poděkováním,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

V době pandemie onemocnění covid-19 v letech 2020–2022 pomáhaly stovky studentek a studentů Technické univerzity v Liberci. Vidět jsme je mohli při triáži u vstupu do nemocnic, jezdili s mobilním zdravotnickým týmem testovat obyvatele, pracovali ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory i domovech dětí, doučovali děti lékařek a lékařů, vyučovali ve školách zřízených pro děti zdravotnického a lékařského personálu, pomáhali také krajským hygienikům s trasováním a i na jiných pozicích.

 „A kdyby to snad bylo jediné, co měli ty týdny a měsíce na starosti, řekli bychom, že to bylo krásné dobrodružství, ale nebylo tomu tak. Studijní povinnosti museli plnit nadále, jen se jim přesunuly do online prostředí. K tomu čelili potížím s organizací svého studia, kdy nemohli ani vstoupit na univerzitní půdu,“ řekl na dnešním slavnostním akademickém obřadu prorektor TUL Pavel Satrapa před tím, než zástupci studentů převzali diplomy, a dodal: „Zkrátka, neměli to vůbec lehké. Zvládli to všechno a zvládli to na jedničku. Jsme na ně hrdí a máme z nich radost.“

Z povahy náplně jejich studia pomohli v největším počtu studentky a studenti fakulty zdravotnických studií a studenti fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Byly jich stovky, řada z nich už své studium mezitím dokončila. Proto vedení univerzity zvolilo symbolické poděkování skrze zástupce studentek a studentů těchto dvou fakult. I když do pomoci v době pandemie se zapojili studenti ze všech fakult liberecké univerzity.

Za studentstvo Fakulty zdravotnických studií TUL převzali diplom Barbora Tylichová a Václav Nocar, za Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL to byly Lucie Houšková a Zuzana Al-Chalabi.

Ocenění studentek a studentů bylo součástí akademického obřadu Dies Academicus, který měl na Technické univerzitě v Liberci dnes premiéru. Dalšími body slavnostního programu bylo představení nových profesorů a docentů, jmenování docentů, promoce absolventek a absolventů doktorského studia a také udělení pamětních medailí Technické univerzity v Liberci.

Akademický obřad Dies Academicus bude tradičním slavnostním setkáním na začátku akademického roku, příští rok ho spojíme s oslavami 70 let od založení liberecké univerzity.

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

26. září 2022