Snídaně s rektorem. Novinky na úvod akademického roku

Zahájili jsme akademický rok 2022/2023 s 6700 studenty, je to zhruba o 700 studentů více než při startu minulého akademického roku. Technická univerzita v Liberci letos zaplatí za energie o desítky milionů korun více. Tyto a další informace a témata jsme předali novinářům na tradiční „snídani s rektorem“ – tiskové konferenci vedení univerzity a fakult na úvod akademického roku.

Úsporný týden

„Během prvního týdne v listopadu vyhlásíme několik úsporných dní. Zkusíme přesvědčit zaměstnance i studenty, aby šetřili elektřinu a teplo v maximální možné míře,“ říká rektor TUL Miroslav Brzezina. „Na konci úsporného týdne vyhodnotíme, zda spotřeba elektřiny a plynu klesla, a výsledky zveřejníme. Cílem je nejen ušetřit, ale především zjistit to, nakolik dokážeme šetrným zacházením s energiemi ovlivnit spotřebu. Po tomto testu to bude zřejmé,“ dodává rektor.

Právě dokončujeme laboratoř katedry energetických zařízení (FS)

Na prosinec 2022 chystáme otevření nové budovy katedry energetických zařízení (KEZ). Budovu již můžete vidět vedle univerzitního výzkumného ústavu CXI. Stavbu realizuje firma Syban za cenu 47 milionů Kč vč. DPH.

„Vystavět moderní zázemí pro katedru energetických zařízení se tváří v tvář současné krizi na trhu s energiemi ukázalo jako velmi prozíravé. Věřím, že vědci z katedry odvedou v nových laboratořích spoustu práce prospěšné pro celou společnost. Jedním z TOP zařízení v nových laboratoří KEZ bude aerodynamický cirkulační tunel pro experimentální výuku v hodnotě téměř tří milionů korun s DPH. Tunel a další zařízení budeme v těchto dnech instalovat,“ říká děkan Fakulty strojní TUL (FS) Jaromír Moravec.

Budova KEZ bude mít zelenou střechu.

„Zelené střechy jsou logickým trendem současnosti, protože přispívají k lepšímu klimatu ve městech, která nejsou tolik přehřátá. Katedra, která má práci s energiemi přímo ve svém názvu, nemohla ani zvolit jiný typ přístupu pro své nové sídlo,“ dodává děkan Moravec.

Moderní laboratoře pro doktorandy a vědu (FUA)

Ve středu 26. října od 16:00 hodin slavnostně otevřeme nové laboratoře Fakulty umění a architektury TUL (FUA). Jejich dostavba v budově F2 stála 36 milionů korun, dotace z MŠMT byla 12,5 milionů korun. Dílo realizovala První podještědská stavební spol. s r. o. od listopadu loňského roku.

„Máme nyní laboratoře pro práci se dřevem, kovem, betonem a dalšími mokrými procesy, ale i laboratoř pro práci s 3D tiskem. Dostavbou jsme významně rozšířili zázemí pro výuku především našich doktorandů, ale i pro vědecké a inovační projekty na naší fakultě,“ říká děkan FUA Osamu Okamura a dodává: „Na otevření nových prostor jsou novináři srdečně zváni, ukážeme i dost zajímavého pro fotoaparáty a kamery.“

Současně s dostavbou prostor pro FUA probíhaly i rekonstrukční práce v celé budově F2: výměna povrchů podlah, izolace základů, novou podobu získaly prostory fakultní knihovny atd. Celková částka prací v budově F2 vyšla na 44,255 milionů korun (bez DPH).

Výstava Jana a Petra Stolínových v OGL (FUA)

Vernisáž bude 15. prosince 2022. Více najdete zde: www.ogl.cz/stolin2.

Studentští tutoři a setkání s ombudsmanem (FP)

„V novém akademickém roce jsme zavedli systém studentských tutorů. Máme tutory na všech katedrách, a často jsou to dvojice žena-muž. Studentské tutory považuji za důležité postavy v životě fakulty, protože by měli být nejbližšími důvěrníky studentek a studentů a jistými prostředníky mezi vedením kateder a fakulty. Právě tutorům se mohou svěřit s čímkoliv, co je během studia trápí nebo když neví, kde a jak vyřešit nějaký problém. Vedení fakulty a kateder jsou studentkám a studentům k dispozici i nadále, ale snažíme se odstranit určitou bariéru danou funkcí nebo věkovým odstupem, aby bylo pro studujícího jednodušší a přijatelnější svěřit se jinému studujícímu,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) Jan Picek. „Tutoři jsou proškoleni v tom jak postupovat tak, aby žádná stížnost, žádný podnět nezapadly a abychom na úrovni vedení kateder nebo fakulty mohli záležitosti řešit,“ dodává děkan Picek.

Upozornil také na to, že na univerzitě minulý týden (11. října) pro studenty uspořádali přednášku univerzitního ombudsmana Petra Pavlíka na téma rovných příležitostí. Zítra (18. října) pak bude přednáška pro zaměstnance.

Nový studijní program aplikovaná geografie a regionální rozvoj (FP)

Letos jsme otevřeli navazující magisterský program aplikovaná geografie a regionální rozvoj. Tento studijní program volně navazuje na bakalářský studijní program aplikovaná geografie, který provozujeme již dlouho.

Ekonomická fakulta dala světu 9000 absolventů. Právě slaví 30 let (EF)

„Vrcholem oslav 30 let naší fakulty bude výroční ples EF TUL, který pořádáme 11. listopadu v Lidových sadech. Místa k sezení jsou prakticky vyprodaná, budeme muset zahájit prodej lístků ke stání,“ říká děkan Ekonomické fakulty TUL (EF) Aleš Kocourek a připomíná, že na letošních promocích ukončoval své studium absolvent s „pořadovým číslem“ 9000.

Dopadová studie (EF)

„Právě dokončujeme další národní dopadovou studii, která posuzuje ekonomické dopady dohody o volném obchodu mezi zeměmi Mercosur a Evropskou unií, jedná se o smluvní výzkum pro MPO, jehož výsledek MPO předkládá Vládě ČR a Parlamentu ČR jako součást ratifikačního procesu uvedené dohody v České republice. Hodně ale bude záviset, jak dopadnou volby v Brazílii a jestli se vyjednávání o dohodě a ratifikační proces znovu obnoví,“ říká děkan Ekonomické fakulty Aleš Kocourek.

V minulosti už experti z EF zpracovali dopady pro ekonomiku České republiky pro dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA, 2016), pro dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (EPA, 2018), dohodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA, 2019) a EU a Vietnamem (EVFTA, 2020).

Virtuální realita ve službách zdravotníků (FZS)

Na Fakultě zdravotnických studií TUL jen před pár dny prezentovali zástupcům Libereckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou program, díky kterému dokážeme simulovat zásah zdravotníků v reálném prostředí pomocí 3D virtuální reality.

„Program významně rozšiřuje naše výukové možnosti na poli simulačních metod. Díky brýlím s rozšířenou realitou a speciálnímu programu můžeme studenty vzít k zásahu třeba na Šaldovo náměstí za plného provozu,“ říká k novému programu děkan Fakulty zdravotnických studií TUL (FZS) Karel Cvachovec. „Do budoucna počítáme také se spoluprací složek integrovaného záchranného systému, jehož zástupcům jsme simulační program také představili,“ dodává profesor Cvachovec.

Úhrada speciálních kurzů (FZS)

Výraznou přidanou hodnotou studia na FZS jsou specializované kurzy, především pro budoucí záchranáře, ale i pro adepty studijního programu všeobecné ošetřovatelství. Jsou to kurzy záchrany tonoucího z ledu, kurzy lezeckých technik, přežití v přírodě ad.

„Dosud si za tyto dobrovolné kurzy studentky a studenti připláceli, podle rozhodnutí MŠMT to však není možné, protože studium má být bezplatné. Jednáme nyní o tom, zda se na jejich úhradu najde 500–600 tisíc korun v rozpočtu Libereckého kraje. Kraj by mohl podpořit vzdělávání nelékařských profesí. Naši absolventi pak často odcházejí za prací právě do krajských zařízení,“ říká Karel Cvachovec.

Bezpečně na silnicích se smart textiliemi (FT)

„Začátkem listopadu bude naše katedra oděvnictví prezentovat zde na půdě TUL spolu s BESIPEM smart textilie a oděvy s využitím pasivních prvků a dalšími přidanými užitnými vlastnostmi, jejichž cílem je zvýšení viditelnosti, a tím bezpečnosti v silničním provozu,“ říká děkan Fakulty textilní TUL (FT) Vladimír Bajzík.

Katedra designu slaví 30 a 20 let (FT)

Obor návrhářství rozvíjíme na katedře designu FT právě 30 let, posledních 20 let jsme tento obor rozšířili o zaměření sklo a šperk. Tato návrhářská zaměření našla své zázemí v jablonecké budově N, vedle divadla. A právě tam již 20 let také provozujeme Galerii N s jejím výstavním kurátorským programem.

Dětská univerzita letos zahájila už 13. ročník (FM)

Po dvou pandemických ročnících, kdy byly kurzy přerušeny nebo nezačaly vůbec, jsme opět na TUL otevřeli Dětskou univerzitu.

„Máme deset kurzů, do kterých jsme přijali asi 100 dětí. Největší zájem je jako obvykle o robotiku. S ohledem na přání rodičů probíhají kurzy o víkendech,“ říká Miloš Hernych, proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL (FM) a hlavní organizátor, zakladatel a garant Dětské univerzity TUL.

Dětská univerzita (DU) byla při TUL založena roku 2010. Jejím hlavním cílem je rozvíjet v mladých lidech zájem o technické a přírodovědné obory. Výuka probíhá formou simulace vysokoškolského studia, včetně imatrikulace studentů, získávání kreditů během studia, obhajob závěrečných prací a promoce. V současnosti jsou kurzy DU otevřeny spíše pro starší žáky, mladší si mohou vybrat z technických kurzů organizovaných nad rámec DU. Cena kurzů je jednotná: 3000 Kč/školní rok. Dětskou univerzitou prošlo už okolo 2500 žáků a středoškolských studentů, někteří z nich jsou také studenti a už i absolventi TUL.

Nejbližší akce na TUL

Novináře jsme na pondělní snídani s rektorem pozvali také na koncert k 17. listopadu, který se bude konat v úterý 15. listopadu. V aule tentokrát zahraje Husak Quartet. A pozvali jsme také na celouniverzitní den otevřených dveří – v sobotu 26. listopadu.

Radek Pirkl
mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

17. října 2022