Moderní laboratoře pro doktorandy a vědu

Dostavba laboratoří Fakulty umění a architektury TUL stála 36 milionů korun. Laboratoře jsou plné zařízení a technologií pro práci se dřevem, kovy, plasty nebo betonem. Nechybí ani ruční 3D skener nebo stroj na vakuové tvarování plastů.

„Máme nyní digitální laboratoř například pro práci s 3D tiskem, ale i materiálové laboratoře pro výrobu prototypů a pro práci se dřevem, kovem, betonem a dalšími mokrými procesy. Dostavbou jsme významně rozšířili zázemí pro výuku především našich doktorandů, ale i pro vědecké a inovační projekty na naší fakultě,“ říká děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA) Osamu Okamura.

Studenti mohou od tohoto akademického roku pracovat s tříosou CNC frézkou vhodnou pro obrábění neželezných kovů, plastů a dřeva, stolní kotoučovou pilou, válcovou bruskou, hoblovkou s protahem, soustruhem na dřevo i soustruhem na kovy s digitálním odměřováním. Součástí vybavení je také pískovací kabina, lakovací box, ruční 3D scanner s fotogrammetrickým softwarem nebo stroj na vakuové tvarování plastů.

„Máme instalováno asi 30 strojů, nástrojů a technologií s rozmanitým příslušenstvím. Hodnota tohoto vybavení přesahuje částku 2,1 milionů korun bez DPH,“ říká Jan Suchomel, který má přístrojové vybavení v nových laboratořích na starosti.

Na dostavbu laboratoří se světlíkem ve 4. patře budovy F2 získala univerzita dotaci od MŠMT ve výši 12,5 milionů korun. Dílo realizovala První podještědská stavební spol. s r. o. od listopadu loňského roku. Součástí zakázky bylo i vybudování nového sociálního zázemí na patře a zcela nová je i střešní konstrukce. Autorem návrhu je Vladimír Balda z katedry architektury FUA.

Současně s dostavbou prostor pro FUA probíhaly i rekonstrukční práce v celé budově F2: odvlhčení suterénu, výměna povrchů v patrech, výměna dveří, přibyly také nové příčky a nově byl pojatý také prostor fakultní knihovny ve 3. patře. Celá realizace v budově F2 byla vysoutěžena za cenu 44,255 milionů korun bez DPH. S DPH je to téměř 53,5 milionů korun.

Laboratoře by měly sloužit především studentům nově koncipovaného doktorského studijního programu architektura a urbanismus, do kterého fakulta přijala první studenty již loni.

Radek Pirkl
mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418


26. října 2022