TUL s Nanoasociací spolupracují na propagaci a prezentaci výsledků v oblasti „nano“

Rozšíření povědomí o přínosech nanotechnologií pro společnost, propagace „nano“vynálezů z univerzity, sdílení informací a zkušeností například v oblasti evropské legislativy vztahující se na nanomateriály a nanotechnologie, to jsou konkrétní příklady přínosu memoranda o spolupráci, které minulý týden na konferenci NanoCzech podepsali zástupci Technické univerzity v Liberci, The University Company TUL a Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Signatáři memoranda si kladou za cíl zlepšit povědomí odborné i široké veřejnosti o potenciálu využití nanomateriálů a nanotechnologií, dále chtějí podpořit vědecko-výzkumné aktivity v oblasti „nano“ a sdílet zkušenosti a informace ohledně legislativních požadavků týkajících se nanomateriálů a nanotechnologií.

„Ve státech EU jsou nanomateriály a nanotechnologie středem pozornosti, plyne z toho už v současnosti řada legislativních opatření, která se na tuto oblast výzkumu a výroby vztahují. Do budoucna pravděpodobně legislativy a regulací v tomto segmentu výroby ještě přibyde. Považuji za rozumné se při jejich zavádění na národní úrovni sjednotit s Asociací, a tím s podniky, které v oblasti nanotechnologií u nás už produkují a podnikají,“ říká prorektor TUL pro vědu a výzkum Petr Lenfeld.

Technická univerzita v Liberci je kolébkou průmyslové výroby nanovláken, protože na její fakultě textilní patentoval v roce 2003 tým profesora Jirsáka technologii na výrobu nanovláken ve velkém zvlákňováním roztoku polymeru elektrickým proudem. Tím se spustil světový boom průmyslové výroby nanovlákenných materiálů.

„Česká republika byla mezi prvními zeměmi, kde se na začátku 21. století začaly nanomateriály používat ve výrobcích pro koncového spotřebitele. Jsme také jedna z největších světových průmyslových výroben nanovlákna. Prakticky všechny české nanotechnologické firmy jsou úzce propojené s aplikovaným výzkumem. Proto vítám posílení spolupráce liberecké univerzity s naší asociací,“ říká Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Memorandum podepsali rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, Jiří Kůs a Ondřej Moš, jednatel The University Company (TUC TUL) symbolicky v den konání největší tuzemské konference zaměřené na nano NanoCzech 2023, kterou minulý týden v aule TUL pořádala Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje také ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

„Mezi klíčové oblasti spolupráce s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR patří propagace vynálezů v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií, které vznikly nebo vzniknou na naší univerzitě. Jen za posledních deset let jich bylo přes dvě desítky. Naše vědecké týmy mají v tomto ohledu stále co nabídnout,“ říká Ondřej Moš, jednatel The University Company, dceřiné společnosti Technické univerzity v Liberci, která se stará o komercializaci vynálezů z TUL.

Radek Pirkl
mluvčí Technické univerzity v Liberci
+420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

6. října 2023