Bezpečnost na liberecké univerzitě po tragických událostech z 21. prosince 2023

Vedení TUL zvažuje možnosti zajištění větší bezpečnosti na Technické univerzitě v Liberci. Zatím neplánuje detekční rámy do budov, ochranku ke dveřím ani jiné zajišťování vstupů. Své kroky koordinuje s ministerstvem, dalšími vysokými školami a krajským policejním ředitelstvím.

„Zatím zavádění různých technických a technologických opatření, jako jsou například detektory kovu nebo turnikety na kartu u vchodů, neplánujeme. Spíše se chceme zaměřit na vypracování plánů a strategií, jak jednat a jak urychleně informovat akademickou obec v případě, že by v některé z našich budov došlo k nebezpečné krizové situaci,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Rektor je ohledně bezpečnosti na univerzitě v kontaktu s Bezpečnostní radou Libereckého kraje a krajským ředitelem Policie ČR plukovníkem Liborem Špráchalem. V rektorově týmu pro otázky bezpečnosti v areálu je dále právník František Tomeš, který je také univerzitním manažerem kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostním hrozbám a jejich prevenci se v těchto dnech také věnují všichni rektoři společně a jednají i s ministerstvem školství.

„Nejméně by teď situaci prospělo dělat zbrklé kroky, které mohou být i nákladné, ale v důsledku málo účinné nebo zcela k ničemu. Je potřeba situaci nejprve analyzovat. Intenzivně o tom jednáme s rektory napříč vysokými školami i s ministerstvem, chceme postup sladit,“ dodává rektor Brzezina.

Rektor s kvestorem Vladimírem Stachem, plukovníkem Liborem Špráchalem a odborníkem na ochranu měkkých cílů dnes prošli areál univerzity a konzultovali možná bezpečnostní rizika.

Psychologické poradenství

V rámci podpůrných opatření se v těchto dnech často skloňuje psychologické poradenství. To je na TUL už léta dobře zavedený pojem díky Akademické poradně a centru podpory TUL, které funguje při naší univerzitě už od počátku 90. let. Například v roce 2022 poskytla Poradna téměř 160 hodin psychologického poradenství. Za minulý rok nejsou hodiny ještě sečteny, ale podle Ivety Pospíšilové, vedoucí Poradny, budou obdobné, spíš o něco vyšší.

„Máme dvě psycholožky, které pro nás pracují externě. Jejich služby využívají studentky a studenti i zaměstnanci a zaměstnankyně naší univerzity. V případě zvýšeného zájmu jsme schopni kapacitu nasmlouvaného poradenství nebo i počet psychologů navýšit,“ říká Iveta Pospíšilová a dodává, že kontakt na psycholožky najdou zájemci na webu Poradny v sekci psychologické poradenství.

Poradna již delší dobu plánuje zavést také psychoterapeutické služby pro studující, zaměstnance a zaměstnankyně TUL. K dispozici by měly být v průběhu letošního roku.

O konkrétních bezpečnostních opatřeních a novinkách z této oblasti bude vedení univerzity všechny studující i zaměstnance včas informovat.

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
+420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

5. ledna 2024