Absolventi Dětské univerzity převzali diplomy

V tomto akademickém roce nastoupilo do 12 kurzů Dětské univerzity 120 dětí a studentek a studentů z Libereckého, Ústeckého, Středočeského a Pardubického kraje. Diplomy absolventům jednoho z těchto kurzů předávaly za organizátory Dětské univerzity Michaela Jakubičková a ředitelka Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Jana Loosová, která se na výuce kurzu významně podílela. Na slavnostní ukončení celoročního studia pozvala Jana Loosová své žáky do sídla krajských hygieniků.

Prázdniny mohou začít. Absolventi Dětské univerzity před sídlem krajské hygienické stanice. Foto: Zuzana Balašová/KHS LK

Kurzy Dětské univerzity TUL byly určeny žákům od 8. tříd ZŠ až 2. ročníků SŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a byly mixem specializovaných přednášek, laboratorních cvičení a praxí, zaměřených na různá zajímavá témata, například na zdravotnictví, nanomateriály a jejich aplikace, mikrobiologii, biomedicínu, aplikovanou fyziku či geologii. Doplněny byly také technickými tématy, jako jsou například robotika, mikroelektronika, 3D strojírenské technologie nebo architektura a urbanismus. Jeden z kurzů byl pak specificky zaměřen na nanotechnologie, jeho účastníci si vyzkoušeli třeba zvlákňování, výrobu polymerních roztoků, práci s antibakteriálními materiály nebo elektronovým mikroskopem.

„Mým cílem bylo přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti žáků, aby uměli lépe pochopit zdravotní informace, uměli je v dnešní záplavě dat a někdy i dezinformací kriticky vyhodnotit a aby znali něco z prevence onemocnění při provádění svých běžných aktivit nejen v kolektivu, doma, ale i při trávení svého volného času. Společně jsme se v letošním ročníku zabývali různými tématy z oblasti ochrany veřejného zdraví, globálními problémy lidstva a jejich dopadem na zdraví. V tom loňském to byla například historie pohřebnictví, sledování jakosti vod ke koupání či tvorba zdravých a udržitelných měst,“ popisuje Jana Loosová a dodává: „Jsem ráda, že ze strany Technické univerzity v Liberci mi byla nabídnuta možnost se podělit o své zkušenosti a znalosti z mého oboru, a tak trochu doufám, že se mi povedlo ,nové generaciʻ ukázat, proč se ochraně veřejného zdraví věnuji celou svou životní kariéru a proč v tom vidím smysl a význam.“

Historie Dětské univerzity při Technické univerzitě v Liberci se píše od roku 2008, kdy vznikl nápad oživit upadající zájem žáků základních škol o technické a přírodovědné vzdělávání a spolu s partnerskou Střední průmyslovou školou Vyšší odbornou školou Liberec započala realizace různých krátko i dlouhodobých aktivit na podporu a motivaci žáků ke studiu náročných technických a přírodovědných oborů. Provoz Dětské univerzity by nebyl možný ani bez podpory Libereckého kraje, který se spolu s těmito institucemi a rodiči podílí na financování provozu Dětské univerzity TUL. Více informací o historii a současné podobě Dětské univerzity zde.

Spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a zejména naše participace na výuce Dětské univerzity se stala nedílnou součástí našich vzdělávacích aktivit a jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na výchově dalších generací technicky a přírodovědně vzdělaných odborníků,“ říká Ing. Bc. Jaroslav Semerád, MBA, ředitel SPŠ a VOŠ Liberec.

Ve školním roce 2023/2024 bylo realizováno celkem 12 kurzů, jichž se zúčastnilo kolem 120 dětí z Libereckého, Ústeckého, Středočeského a Pardubického kraje. Kromě celoroční Dětské univerzity probíhají v letních měsících i krátkodobé, týdenní kurzy – o nich více zde. O pokračování Dětské univerzity v dalších letech a o nabídce letních kurzů žákům a jejich rodičům referovala Michaela Jakubičková.

„Jsem rád, že se i díky dlouhodobé podpoře ze strany vedení TUL a jednotlivých fakult i ze strany Libereckého kraje daří již tak dlouho provozovat Dětskou univerzitu a nabízet dětem a mládeži smysluplné volnočasové vzdělávací aktivity zaměřené na podporu a propagaci oborů a výzkumných témat, ve kterých je naše univerzita úspěšná. Současně bych rád poděkoval i vedení KHS LK za zapojení do výuky a prezentaci zajímavých témat dotvářejících účastníkům pohled na dnešní svět v širších souvislostech,“ uzavírá Miloš Hernych, hlavní koordinátor a zakladatel Dětské univerzity TUL.


Zdroj: TZ KHS LK, redakčne upraveno

Kontakt:
Radek Pirkl
mluvčí Technické univerzity v Liberci
+420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

17. června 2024