Přihlásit

Členové AS TUL 2020-2023

Členové předsednictva senátu

profilovka Berki

Mgr. Jan BERKI, Ph.D.
předseda AS TUL
e-mail: jan.berki@tul.cz, senat@tul.cz
tel.: +420 485 352 804

profilovka Havelka

Bc. Ondřej HAVELKA
1. místopředseda AS TUL
e-mail: ondrej.havelka@tul.cz

profilovka Hotař

Ing. Vlastimil HOTAŘ, Ph.D.
2. místopředseda AS TUL
e-mail: vlastimil.hotar@tul.cz
tel.: +420 485 352 929

Romana KRUŠKOVÁ
tajemnice AS TUL
e-mail: romana.kruskova@tul.cz, senat@tul.cz
tel.: +420 485 352 815

Členové komory akademických pracovníků

jméno fakulta
prof. Ing. Jaroslav BERAN, CSc. Fakulta strojní
Mgr. Jan BERKI, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Ing. Blanka BRANDOVÁ, Ph.D. Ekonomická fakulta
Ing. Vlastimil HOTAŘ, Ph.D. Fakulta strojní
Ing. arch. Petr JANOŠ Fakulta umění a architektury
Ing. Jiří JENÍČEK, Ph.D. Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií
Ing. Brigita KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, Ph.D. Fakulta textilní
Mgr. Martin KRAUSE, DiS. Fakulta zdravotnických studií
Ing. Ondřej NOVÁK, Ph.D. Fakulta textilní
Mgr. Jiří ROZKOVEC Ekonomická fakulta
MUDr. Miroslav RYBA Fakulta zdravotnických studií
doc. Ing. Otto SEVERÝN, Ph.D. Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií
Ing. arch. Martin ŠAML Fakulta umění a architektury
doc. Dr. PaedDr. Petr URBÁNEK Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Členové komory studentů

jméno fakulta
Petr ČEKAL Fakulta umění a architektury
Bc. Ondřej HAVELKA Fakulta mechatroniky, informatiky a meziob. studií
Ing. Radka JÍROVÁ Fakulta strojní
Markéta KLÍČOVÁ Fakulta textilní
Lucie MERHAUTOVÁ Fakulta zdravotnických studií
Bc. Karel SOBĚHART Fakulta přírodovědně-humanintní a pedagogická
Bc. David SVOBODA Ekonomická fakulta