Nabízené studijní programy pro ukrajinské studenty

Fakulty a jejich konkrétní studijní programy/Факультети тa їх конкретні навчальні програми (на чеській та англійській мові)

Tyto studijní programy nabízí na dostudování univerzita zájemcům z řad studentů z Ukrajiny. Případné dotazy prosím směřujte na ukrajina@tul.cz

FAKULTA STROJNÍ

Bakalářský studijní program:

Strojírenství

Navazujíci studijní program:

Materiály a technologie; Konstrukce strojů a řízení; Inovační a průmyslové inženýrství; Aplikovaná mechanika; Automobilové inženýrství; Technologie plastů a kompozitů.

Innovation and Industrial Engineering (AJ); Machines and Equipment Design (AJ).

FAKULTA TEXTILNÍ

Bakalářský studijní program:

Návrhářství; Textilní marketing; Textilní technologie, materiály a nanomateriály; Výroba oděvů a technické konfekce. 

Design (AJ); Textile Marketing (AJ); Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (AJ); Production of Clothing and Technical Products (AJ).

Navazující studijní program:

Textilní inženýrství; Průmyslové inženýrství; Design – Textil, oděv, sklo, šperk. Textile Engineerign (AJ), Industrial Engineering (AJ).

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Bakalářský studijní program:

22 studijních programů

Navazující studijní program:

Aplikovaná matematika; Bioinženýrství; Historie; Vychovatelství.

Bioengineering (AJ).

EKONOMICKÁ FAKULTA

Bakalářský studijní program

Podniková ekonomika – Management výroby nebo Management služeb (ČJ)

Mezinárodní ekonomické vztahy – Mezinárodní obchod nebo Cestovní ruch (ČJ)

Navazující studijní program

Business Administration – Management of Business Processes nebo Marketing and International Trade (AJ)

Podniková ekonomika – Management podnikových procesů nebo Marketing a mezinárodní obchod (ČJ)

International Management (AJ)

Hospodářská politika v globálním prostředí (ČJ)

Systémové inženýrství a informatika (ČJ)

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Bakalářský studijní program

Architektura a urbanismus (ČJ)

Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru (ČJ)

Navazující studijní program

Architecture and Urban Design (AJ)

FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ

Informační technologie; Mechatronika

Mechatronics (AJ)

FAKULTA ZTRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Navazující studijní program

Biomedicínské inženýrství

Ukrajinsky/український

Університет пропонує ці навчальні програми студентам з України для продовження навчання. Будь-які запитання надсилайте, будь ласка, на адресу ukrajina@tul.cz

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ

Спеціальності бакалаврату:

Інженерія

Спеціальності магістратури:

Матеріали та технології; Конструкція машин та керування; Інноваційна та виробнича інженерія; Прикладна механіка; Автомобільна інженерія; Технології пластику та композитів (ческ.).

Innovation and Industrial Engineering (англ.); Machines and Equipment Design (англ.).

ТЕКСТИЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальності бакалаврату:

Дизайн; Текстильний маркетинг; Текстильні технології, матеріали та наноматеріали; Виробництво одягу тa технічної продукції (ческ.).

Design (англ.); Textile Marketing (англ.); Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (англ.); Production of Clothing and Technical Products (англ.).

Спеціальності магістратури:

Tекстильна інженерія; Виробнича інженерія; Дизайн – Текстиль, одяг, скло, ювелірні вироби (ческ.).

Textile Engineering (англ.), Industrial Engineering (англ.).

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИХ ТАПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

Спеціальності бакалаврату:

22 навчальні програми

Спеціальності магістратури:

Прикладна математика; Біоінженерія; Історія; Педагогіка (ческ.).

Bioengineering (англ.).

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальності бакалаврату:

Економіка підприємства – Управління виробництвом або Управління послугами (чеськ.)

Міжнародні економічні відносини – Міжнародна торгівля або Туризм (чеськ.)

Спеціальності магістратури:

Business Administration – Management of Business Processes або Marketing and International Trade (англ.)

Економіка підприємства – Управління бізнес-процесами або Маркетинг і міжнародна торгівля (чеськ.)

International Management (англ.)

Економічна політика в глобальному середовищі (чеськ.)

Системна інженерія та інформатика (чеськ.)

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності бакалаврату:

Архітектура та урбанізм (ческ.)

Образотворче мистецтво – Творчість у громадському просторі (ческ.)

Спеціальності магістратури:

Architecture and Urban Design (англ.)

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ, ІНФОРМАТИКИ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Спеціальності магістратури:

Інформаційні технології; Мехатроніка (ческ.)

Mechatronics (англ.)

ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Спеціальності магістратури:

Біомедична інженерія (ческ.)