Struktura a orgány fakulty

Děkanát

Akademický senát

 • Ing. Olga Malíková, Ph.D. – předsedkyně
 • Bc. Ondřej Michal – 1. místopředseda (komora studentů)
 • Ing. Jan Öhm, Ph.D. – 2. místopředseda (komora ak. pracovníků)
 • Ing. Vojtěch Beran – tajemník
 • Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Ing. Jitka Burešová, Ph.D.
 • Ing. Michal Dostál, Ph.D.
 • Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.
 • Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Rozkovec
 • Bc. Jana Peigerová
 • Ing. Pavel Pelech

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. – předseda
  děkan

Interní členové:

 • doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.
  proděkanka pro vědu a výzkum
 • doc. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.
  katedra ekonomie
 • doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.
  katedra marketingu a obchodu
 • doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.
  katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
  emeritní profesor na katedře ekonomie
 • prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.
  katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
  katedra ekonomie
 • doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.
  katedra ekonomie
 • doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
  katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.
  katedra marketingu a obchodu
 • doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM
  katedra financí a účetnictví
 • doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.
  katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
  katedra informatiky
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, katedra podnikové ekonomiky a managementu

Externí členové:

 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
  proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra systémové analýzy
 • doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.
  Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikání
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
  děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra ekonomické statistiky
 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra informatiky a kvantitativních metod
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
  Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
 • doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
  děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví
 • doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.
  prorektorka pro studium a spolupráci s praxí, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra ekonomie
 • prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
  proděkanka Fakulty informatiky a managementu pro vědu a výzkum, katedra managementu, Univerzita Hradec Králové
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
  ředitelka Ústavu financí a účetnictví, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  rektor Vysoké školy hotelové a ekonomické v Praze
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
  Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra řízení
 • doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
  Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
  děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ústav ekonomických věd
 • Ing. David Strnad
  vedoucí logistiky značky Škoda Auto a.s.
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra aplikované ekonomie a ekonomiky
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
  děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra aplikované ekonomie a ekonomiky
 • prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
  proděkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA – předseda
 • Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.
 • Ing. Julie Holendová
 • Ing. David Svoboda

Stránky disciplinární komise