Základní informace

Předchůdkyně Ekonomické fakulty, Hospodářská fakulta, byla založena 1. května 1992 a v témže roce zahájila svoji činnost. Stávající název získala k 1. září 2009.

Fakulta se v průběhu své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní – tj. bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve studijních programech Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika a Hospodářská politika a správa.

Věda a výzkum

Nezastupitelnou složkou působnosti Ekonomické fakulty je vědecká a výzkumná činnost. Je zaměřena především na pokročilé metody, postupy a procedury potřeb podniků a organizací na počátku 3. tisíciletí, tedy hledání vhodných podnikatelských strategií v podmínkách ekonomické integrace, globální, znalostní a inovativní ekonomiky, řízení podnikových procesů a uplatnění moderních statistických přístupů ve výzkumu trhu, metod v oblasti financí (rizika úvěru, pojišťovnictví, podnikových financí), managementu, logistiky, inovací, znalostního managementu a marketingu.

Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích „Liberec Economic Forum“ a „Liberecké informatické fórum“, pořádaných fakultou ve dvouletých cyklech.

Ekonomická fakulta TUL byla iniciátorem založení a je sídlem redakce prestižního vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, který je zalistován mj. v databázích Journal Citation Reports a Scopus. Od roku 2010 má časopis E+M Ekonomie a Management přidělen impakt faktor.

Podrobnější informace najdete na stránkách fakulty.