Katedra biologie a ekologie

Katedra biologie a ekologie vznikla 1. 1. 2023 z oddělení biologie na katedře chemie. Zajišťujeme výuku bakalářského oboru Přírodopis pro vzdělávání a navazujícího magisterského Učitelství pro 2. stupeň základní školy. Kombinace jsou možné s matematikou, fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a zeměpisem.

Máme už první absolventy bakalářského studia, kteří se věnují biologii.

Co u nás zažijete?

Oblasti tvůrčí činnosti

Biologie, biomateriály, biomedicínské aplikace