Orgány fakulty

Děkanát

Akademický senát

 • Mgr. Jan Berki, Ph.D. – předseda
 • Mgr. Kateřina Váňová, Ph.D. – místopředsedkyně (zaměstnanecká komora)
 • RNDr. Martina Šimůnková, Ph.D. – tajemnice
 • Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
 • PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
 • PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
 • Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
 • Vojtěch Konopa
 • Anna Kvapilová
 • Daniel Němec
 • Andrea Vlachová

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • doc. PhDr. Lucie Betáková, MA., Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina,CSc.
 • prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
 • prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
 • RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
 • doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
 • doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
 • prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
 • prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
 • doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
 • prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 • prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 • doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. – předsedkyně
 • Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 • Natálie Jarošová
 • Eliška Fialová

Stránky disciplinární komise