Orgány fakulty

Děkanát

Akademický senát

 • Mgr. Martin Slavík, Ph.D. – předseda
 • PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D. – místopředsedkyně
 • Mgr. Jan Berki, Ph.D. – tajemník
 • doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.
 • Miroslav Horák
 • PhDr. Jana Johnová, Ph.D.
 • Jan Kordík
 • Mgr. Petra Peldová, Ph.D.
 • Bc. Šárka Petrovičová
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.
 • David Váňa
 • doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • doc. PhDr. Lucie Betáková, MA., Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c.
 • prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
 • prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
 • prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
 • doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
 • doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
 • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
 • doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
 • prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
 • doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr
 • doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. – předsedkyně
 • Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 • Natálie Jarošová
 • Eliška Fialová

Stránky disciplinární komise