Základní informace

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je největší ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci. V současnosti u nás studuje více jak dva tisíce studentů ve 24 studijních programech. Naši absolventi jsou bakaláři, magistři i doktoři, kteří učí v mateřských, základních i středních školách nebo jsou odborníky v dalších pedagogických, humanitních a přírodovědných oborech.

Nabídku studijních oborů, jejich skladbu i obsah předmětů stále modernizujeme. Ve výuce využíváme exkurze, hry, dramatizaci. Většina předmětů je doplněna elektronickými studijními materiály. Studenti mohou absolvovat část studia v zahraničí. Zakládáme si na vysoké úrovni výuky, propojení na praxi a spolupráci se školamim, úřady i průmyslovými firmami, které jsou potenciálními zaměstnanci našich absolventů. Závěrečné práce našich studentů jsou prakticky orientované a získaly množství cen.

Staráme se o pohodu studentů i zaměstnanců. Máme vlastní dětský koutek, který pohlídá předškolní děti. V areálu Husova je menza, studentský klub a mateřská školka ŠkaTULka, která podporuje dětskou zvídavost pomocí Montessori pedagogiky.