Katedra českého jazyka a literatury

Vedoucí: PhDr. Kateřina Váňová, Ph.D.

V současnosti nabízíme dva prezenční tříleté bakalářské programy Česká filologie pro praxi, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a jeden dvouletý magisterský program Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol, jehož studium se realizuje jak v prezenční, tak nově i v kombinované formě.

Co u nás zažijete?

Široká nabídka povinně volitelných kurzů, které rozšiřují výuku českého jazyka a literatury a souvisejících disciplín o zajímavá a aktuální témata. Studenti se mohou podílet na vědecko-výzkumných aktivitách katedry formou Studentské vědecko-umělecké činnosti nebo účastí ve Studentské grantové soutěži. Studenti se formou přednášek a workshopů setkávají s významnými domácími i zahraničními lingvisty, literárními vědci a didaktiky a také s odborníky z praxe (média a reklama, public relations). Studenti mají možnost zúčastnit se tradičních několikadenních literárních exkurzí do východních nebo severozápadních Čech.

Oblasti tvůrčí činnosti

Onomastika, didaktika mateřského jazyka, analýza děl české literatury

Kde nás najdete

Budova P, 4. patro
Sekretariát: Daniela Hasíková
Telefon: +420 48 535 4243
Email: daniela.hasikova@tul.cz
Web: kcl.fp.tul.cz
Facebook: Katedra českého jazyka a literatury FP TUL, skupina Češtináři TUL