Katedra fyziky

Vedoucí: Ing. Štěpán Kunc, Ph.D.

Naše katedra nabízí studium v bakalářském programu Fyzika pro vzdělávání v prezenční i kombinované formě a navazující magisterský program Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol také v prezenční i kombinované formě.

Co u nás zažijete?

Na katedře fyziky pořádáme semináře jak specializované na odborná, tak na didaktická témata z fyziky. Řešíme výzkumné projekty GAČR, MŠMT a další, podílíme se ve spolupráci na firemních výzkumech. Vybavujeme a provozujeme vědecké laboratoře pro výzkum piezoelektřiny (Piezolaboratoř) a pro moderní optické metody měření a detekce částic (Laboratoř laserové interferometrie). Kolegové jezdí pravidelně za výzkumy do CERNu ve Švýcarsku, kde zprostředkovávají také studentské pobyty. Studenti mají možnost podílet se na výzkumné činnosti katedry prostřednictvím projektů Studentské grantové soutěže, nebo také prací na firemních výzkumech a výzkumných grantech. Pro děti prvních ročníků základních škol pořádáme Fyzikální jarmark a pravidelně se účastníme Noci vědců s prezentacemi fyzikálních jevů pro veřejnost.

Oblasti tvůrčí činnosti

Výzkum piezoelektřiny, laserová interferometrie, uhlíkové nanomateriály pro ukládání energie

Kde nás najdete

Budova C, 3. patro
Sekretariát: Ludmila Sazamová
Telefon: +420 48 535 3419
Email: ludmila.sazamova@tul.cz
Web: kfy.fp.tul.cz
Facebook: Katedra Fyziky TUL