Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky

Vedoucí: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Katedra bude zajišťovat didaktickou přípravu ve studijních programech Informatika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský) a Učitelství pro střední školy a 2.stupeň základních škol – obor Informatiky, bude se podílet na výuce relevatních předmetů ve studijních programech Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský), Aplikovaná geografie (bakalářský), Učitelství pro 2.stupeň základních škol – obor Zeměpis (navazující magisterský), Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (navazující magisterský). Bude servisním pracovištěm pro zajištění výuky základů informatiky ve studijních programech uskutečňovaných FP TUL. Tvůrčí činnost katedry bude směřovat především do oblasti vzdělávání č. 30 Učitelství a oblasti č. 33 Vědy o Zemi.

Kde nás najdete

Budova G, 4. patro
Sekretariát: Ing. Tomáš Hurt
Telefon: +420 732 374 573
Email: tomas.hurt@tul.cz
Web: kgd.fp.tul.cz