Katedra pedagogiky a psychologie

Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Zajišťujeme pedagogicko-psychologickou přípravu ve studijních programech Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro 2. stupeň základní školy, Učitelství pro střední školy. Činnost katedry jsme také rozšířili o zajišťování výuky tzv. neučitelské pedagogiky – studijního oboru Pedagogická studia.

Spolupracujeme také s Centrem praktické přípravy na zajišťování a rozvoji reflektovaného pojetí pedagogické praxe a s katedrou primárního vzdělávání na realizaci studijních programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Naší snahou je, aby se moderní, inovativně pojaté učitelské vzdělání opíralo o teoretický vhled do procesů výchovy a vzdělávání, aby studenti porozuměli problematice učení s ohledem na individuální a sociální specifika žáka a širší sociálně-kulturní a společenské souvislosti. Na druhé straně je naším cílem také to, aby dané procesy a problémy studenti učitelství a pedagogických oborů dokázali „číst“ v pedagogické praxi a na tomto základě uměli pedagogicky jednat.

Oblasti tvůrčí činnosti

Historie pedagogiky, analýza klimatu učitelských sborů

Kde nás najdete

Budova G, 4. patro
Sekretariát: Adriana Konečná
Telefon: +420 48 535 2831
Email: adriana.konecna@tul.cz
Web: kpp.fp.tul.cz