Katedra románských jazyků

Vedoucí: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.

Garantujeme výuku bakalářského studijního programu Španělština se zaměřením na vzdělávání. Absolventi tohoto programu se uplatňují ve vzdělávání, v cestovním ruchu i v mnoha jiných sférách. Také jsme nově otevřeli navazující magisterské studium programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Absolventi bakalářského programu, stejně jako absolventi z jiných vysokých škol, u nás mohou pokračovat ve studiu a stát se plně kvalifikovanými učiteli španělského jazyka.

Co u nás zažijete?

Každý rok v letním semestru pořádáme španělský kulturní týden, během něhož mají studenti možnost zúčastnit se nejrůznějších workshopů, přednášek a soutěží. Výuku na naší katedře pravidelně obohacují přednášky zahraničních odborníků a hodiny vedené španělskými lektory. Mezi pravidelné oblíbené aktivity patří volný konverzační kroužek Café español. Studenti mají možnost podílet se na výzkumné činnosti katedry prostřednictvím projektů Studentské vědecko-umělecké činnosti a účastí ve Studentské grantové soutěži.

Oblasti tvůrčí činnosti

Sociolingvistika, lingvistická etnografie

Kde nás najdete

Budova P, 4. patro
Sekretariát: Liana Hotařová
Telefon: +420 48 535 4285
Email: liana.hotarova@tul.cz
Web: kro.fp.tul.cz
Facebook: Katedra románských jazyků TUL