Orgány fakulty

Děkanát

Studijní oddělení

Stránky studijního oddělení

Akademický senát

 • Ing. Jiří Chaloupek, Ph.D. – předseda
 • Ing. Alžbeta Samková – místopředsedkyně
 • Ing. Vlastimila Bergmanová – místopředsedkyně
 • Ing. Daniela Brzezinová – tajemnice
 • Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
 • Bc. Ondřej Ludín
 • Ing. Petra Komárková, Ph.D.
 • prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.
 • Ing. Radek Jirkovec
 • Ing. Ivana Céeová

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D. – předseda

Členové z FT:

 • prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c.
 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
 • doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
 • doc. Svatoslav Krotký, ak.mal.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
 • prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
 • prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
 • doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.
 • prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.
 • prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D.

Členové z ostatních fakult TUL:

 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
  MFF UK
 • prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
  FCH VUT
 • prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
  FT UTB
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
  FS ČVUT
 • Ing. Libuše Fouňová
  CLUTEX, o.s.
 • doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
  VŠP Jihlava
 • prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
  FCHT UP
 • doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
  FEI VŠB-TU
 • doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
  AMU
 • prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.
  FSv ČVUT

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • Ing. Jindra Porkertová – předsedkyně
 • Ing. Renáta Nemčoková
 • Ing. Andrea Klápšťová
 • Ing. Ivana Veverková

Stránky disciplinární komise