Základní informace

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy.

Studium

Je zde možné studovat textilní a průmyslové inženýrství, textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Většinu z nich je možno studovat v prezenční nebo kombinované formě, řada je akreditována rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Věda a výzkum

FT je uznávaným lídrem v oblasti nanovláken. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům. Tato technologie umožnila nejen průmyslovou výrobu nanovláken, ale také produkci výrobků z tohoto materiálu. Rozvoj FT v oblasti vědy a výzkumu je orientován především do těchto oblastí:

  • Nové materiály
  • Metrologie a nové metody hodnocení jakosti
  • Pokročilé textilní technologie
  • Nanotechnologie
  • Umělecká tvůrčí činnost

Spolupráce s praxí

Významný segment fakulty tvoří smluvní výzkum a vývoj pro průmyslovou praxi.

Vybavení laboratoří a odborných pracovišť fakulty strojní odpovídá mezinárodnímu standardu.

Fakulta textilní nabízí široké spektrum smluvního výzkumu a dalších služeb.

Více na stránkách fakulty.