Přijímací řízení

Architektura a urbanismus

Termíny:
Termín na podání přihlášek pro bakalářské studium: 30. 11. 2021
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: 14. – 16. 2. 2022
.
Termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské studium: 31. 3. 2022
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2022
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 8. 2022
Více informací zde
.
Přihlášky ke studiu se podávají přes STAG

Průběh přijímacích zkoušek

Tvorba ve veřejném prostoru

Termíny:
Termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 30. 11. 2021
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium:
.
Termín podání přihlášky pro navazující magisterské studium: 31. 3. 2022
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:
.
Přihlášky ke studiu se podávají přes STAG
Průběh přijímacích zkoušek
Webové stránky Katedry umění FUA TUL