Přijímací řízení

Architektura a urbanismus

Termíny:
Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: 30. 11. 2022
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: leden 2023
.
Termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské studium: 30. 4. 2023
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2023
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 8. 2023
Více informací zde
.

Průběh přijímacích zkoušek

Výtvarné umení – Tvorba ve veřejném prostoru

Termíny:
Termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 30. 4. 2023
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: červen 2023
.
Termín podání přihlášky pro navazující magisterské studium: 30. 4. 2023
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2023
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 8. 2023
Studijní program: Výtvarná umění
.


Průběh přijímacích zkoušek
Webové stránky Katedry umění FUA TUL