Přijímací řízení

Architektura a urbanismus

Termíny:
Termín 2. kolo podání přihlášek pro bakalářské studium: 30. 4. 2022
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: červen 2022
.
Termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské studium: 30. 4. 2022
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2022
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 8. 2022
Více informací zde
.
Přihlášky ke studiu se podávají přes STAG

Průběh přijímacích zkoušek

Výtvarné umení – Tvorba ve veřejném prostoru

Termíny:
Termín 2. kolo podání přihlášky pro bakalářské studium: 30. 4. 2022
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: červen 2022 – o přesném termínu budou uchazeči informování e-mailem
.
Termín podání přihlášky pro navazující magisterské studium: 30. 4. 2022
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2022
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 8. 2022
Studijní program: Výtvarná umění
.
Přihlášky ke studiu se podávají přes STAG
Průběh přijímacích zkoušek
Webové stránky Katedry umění FUA TUL