Přijímací řízení

Architektura a urbanismus

Termíny:
Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: 30. 11. 2023
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: 5. až 7. 2. 2024 – řiďte se pozvánkou k přijímací zkoušce (byla doručena 5.12.2023)
.
Termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské studium: 31. 3. 2024
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2024
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 5. 2024
Více informací zde
.

Průběh přijímacích zkoušek

Výtvarné umení – Tvorba ve veřejném prostoru

Termíny:
Termín podání přihlášek pro bakalářské studium: 30. 11. 2023
Termín přijímací zkoušky pro bakalářské studium: 25. 1. 2024 – 1. část, 13. až 14. 2. 2024 – 2. část – řiďte se pozvánkou k přijímací zkoušce (byla doručena 5.12.2023)
.
.
Termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské studium: 31. 3. 2024
Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium: červen 2024
.
Termín pro podání přihlášek pro doktorský studijní program: 31. 5. 2024
Studijní program: Výtvarná umění
.


Průběh přijímacích zkoušek
Webové stránky Katedry umění FUA TUL