Architektura a urbanismus

Průběh přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studijního programu

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu obdobného zaměření.  

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu jsou:

1) úspěšně ukončené studium bakalářského studijního programu, 

2) praxe v architektonické kanceláři v rozsahu min. 140 pracovních dnů na plný úvazek 

(v době podání přihlášky není nutno mít tuto praxi absolvovanou v plném rozsahu)

3) předložení portfolia prací.

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem nad portfoliem prací. 

K tomuto pohovoru nutno předložit potvrzení o absolvované praxi v architektonické kanceláři.


Průběh přijímacích zkoušek do bakalářského studijního programu

Přijímací talentová zkouška je tříkolová.

V prvním kole předkládají uchazeči domácí práce, kterými prokazují talentové předpoklady ke studiu zvoleného studijního programu. Přijímací komise vybere na základě těchto prací část uchazečů, kteří prokázali požadovanou míru komplexních talentových a dalších předpokladů pro studium architektury, tedy potřebnou způsobilost pro toto studium podle odst. 1 § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tito vybraní uchazeči jsou pozváni k účasti ve druhém kole zkoušky.

Druhé kolo má charakter vícedenní talentové zkoušky, sestávající z písemné, výtvarné a architektonické části. Písemná část je tvořena testem z dějin umění a architektury a všeobecného kulturního přehledu a testem z matematiky v rozsahu gymnaziální látky. Výtvarná část obsahuje kresbu dle skutečnosti a prostorovou kompozici na dané téma. Architektonická část je tvořena drobným architektonickým úkolem.

K třetímu bezprostředně navazujícímu kolu jsou pozváni pouze vybraní uchazeči. Třetí – ústní část má charakter rozhovoru nad vytvořenými pracemi.

Vzorový test