Architektura a urbanismus

Průběh přijímacích zkoušek do bakalářského studijního programu

Přijímací talentová zkouška je tříkolová.

V prvním kole předkládají uchazeči domácí práce, kterými prokazují talentové předpoklady ke studiu zvoleného studijního programu. Přijímací komise vybere na základě těchto prací část uchazečů, kteří prokázali požadovanou míru komplexních talentových a dalších předpokladů pro studium architektury, tedy potřebnou způsobilost pro toto studium podle odst. 1 § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Tito vybraní uchazeči jsou pozváni k účasti ve druhém kole zkoušky.

Druhé kolo má charakter vícedenní talentové zkoušky, sestávající z písemné, výtvarné a architektonické části. Písemná část je tvořena testem z dějin umění a architektury a všeobecného kulturního přehledu a testem z matematiky v rozsahu gymnaziální látky. Výtvarná část obsahuje kresbu dle skutečnosti a prostorovou kompozici na dané téma. Architektonická část je tvořena drobným architektonickým úkolem.

K třetímu bezprostředně navazujícímu kolu jsou pozváni pouze vybraní uchazeči. Třetí – ústní část má charakter rozhovoru nad vytvořenými pracemi.

Termín podání přihlášky ke studiu: do 30. 11. 2023
Termín přijímacích zkoušek: leden 2024


Průběh přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studijního programu

 1. Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu jsou:
  a) úspěšně ukončené studium bakalářského studijního programu obdobného zaměření,
  b) praxe v architektonické kanceláři, praxe musí být absolvována v rozsahu 70 pracovních dnů na jednom pracovišti, nebo
  v rozsahu 100 pracovních dnů na více pracovištích, přičemž musí být zachován rozsah
  min. 20 pracovních dnů na jednom pracovišti na plný úvazek, v době podání přihlášky není nutno mít tuto praxi absolvovánu v plném rozsahu,
  c) předložení portfolia prací.
 2. Přijímací řízení probíhá formou pohovoru s uchazečem nad portfoliem prací.
 3. K tomuto pohovoru musí uchazeč předložit potvrzení o absolvované praxi v architektonické kanceláři.

Termín podání přihlášky ke studiu: do 30. 3. 2024
Termín přijímacích zkoušek: červen 2024