Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademický samosprávný orgán zaměřený na zvyšování kvality činností prováděných naší univerzitou. Rada je zřízena Statutem Technické univerzity v Liberci na základě §12a zákona o vysokých školách.

Má 12 členů. Předsedou je rektor, místopředsedou profesor nebo docent TUL, členem předseda Akademického senátu univerzity. Ostatní členy Rady jmenuje rektor, z toho jednu třetinu na návrh vědecké rady a jednu třetinu na návrh akademického senátu.

Rada schvaluje návrh systému zajišťování kvality a jejího vnitřního hodnocení, řídí průběh vnitřního hodnocení kvality, schvaluje záměry předložit žádosti o akreditace studijních programů a další akreditační materiály.