Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademický samosprávný orgán zaměřený na zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL. Rada je zřízena Statutem TUL na základě §12a zákona o vysokých školách.

Má 12 členů. Předsedou je rektor, místopředsedou profesor nebo docent TUL, členem předseda Akademického senátu univerzity. Ostatní členy Rady jmenuje rektor, z toho jednu třetinu na návrh Vědecké rady TUL a jednu třetinu na návrh Akademického senátu TUL.

Rada schvaluje záměry předložit žádost o akreditaci studijního programu, o akreditaci habilitačního a profesorského řízení a další akreditační materiály, iniciuje a řídí průběh vnitřního hodnocení kvality jednotlivých činností, stanovuje a kontroluje plnění nápravných opatření uložených k odstranění nedostatků při uskutečňování hodnocených činností, podporuje a rozvíjí systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností TUL a vede a sdílí průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality činností TUL.