Členové Rady pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci má následující složení:

JménoNa návrhVědní oblasti a role
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c.ze zákonapředseda (rektor TUL)
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.rektoramístopředseda (docent TUL)
Ing. Ondřej HavelkaAS TULčlen (student)
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.ze zákonačlen (předseda AS TUL)
prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.AS TUL člen (přírodovědné a humanitní vědy)
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.VR TULčlen (umění a architektura)
prof. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.rektoračlenka (ekonomické vědy)
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.rektoračlenka (technické vědy)
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.rektora členka (ekonomické vědy)
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. VR TULčlenka (lékařské zdravotnické obory)
doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D.AS TUL člen (textilní vědy a materiály)
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.VR TULčlenka (vysokoškolská pedagogika)