Členové Rady pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci má následující složení:

JménoNa návrhVědní oblasti a role
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.ze zákonapředseda (rektor TUL)
prof. Dr. Ing. Pavel Němečekze zákonamístopředseda (profesor TUL)
Mgr. Jan Berki, Ph.D.ze zákonačlen (předseda AS TUL)
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.rektoračlen (strojírenství a technologie)
Tereza JansováAS TULčlen (student)
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.VR TULčlen (umění a architektura)
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.rektoračlen (ekonomické vědy)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. rektoračlen (technické vědy)
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.AS TULčlen (textilní vědy a materiály)
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. VR TULčlen (lékařské zdravotnické obory)
prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.VR TULčlen (mechatronika a informatika)
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.AS TULčlen (přírodovědné a humanitní vědy)