Členové Rady pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci má následující složení:

JménoNa návrhVědní oblasti a role
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.ze zákonapředseda (rektor TUL)
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.rektoramístopředsedkyně (docentka TUL)
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.rektoračlen (strojírenství a technologie)
Ing. Ondřej HavelkaAS TULčlen (student)
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.ze zákonačlen (předseda AS TUL)
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.VR TULčlen (umění a architektura)
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. rektoračlenka (technické vědy)
prof. Ing. Jiří Militký, CSc. AS TUL člen (textilní vědy a materiály)
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.rektora členka (ekonomické vědy)
doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. VR TULčlenka (lékařské zdravotnické obory)
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.AS TUL člen (přírodovědné a humanitní vědy)
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.VR TULčlenka (vysokoškolská pedagogika)