Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na TUL

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_012

Název výzvy: Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Název projektu CZ: Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na TUL

Název projektu EN: Infrastructural environment of doctoral study programmes at TUL

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0008109

Anotace: Projekt „Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na TUL“ je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury doktorských studijních programů prostřednictvím rekonstrukce výukových prostor, modernizace a doplnění přístrojového vybavení, rozšíření hardwarového a softwarového vybavení tak, aby bylo dosaženo kvalitativního zvýšení schopností a dovedností relevantních pro vědeckou výzkumnou činnost studentů doktorských studijních programů na TUL.

Fyzická realizace: 1. 9. 2023 – 31. 1. 2026