KA4 – Monitoring trhu práce, vazby na absolventy

Tato klíčová aktivita zajistí pro univerzitu splnění cílů ve dvou základních oblastech:

  • Nastavení a realizace systematického a pravidelného monitoringu potřeb trhu práce, postaveného na dotazníkových šetřeních a sběru informací od firem i absolventů, týkajících se poptávky po absolventech jednotlivých fakult a studijních programů, relevantnosti jejich znalostí a kompetencí pro zaměstnavatele a jejich kvality a schopnosti adaptace na pracovním trhu.
  • Vytvoření a aplikace jednotného systému práce s absolventy, založeného na komunikaci a posilování vazeb a podpořeného naplňováním a udržováním současné podoby dobrovolné databáze absolventů a využitím existující nadstavby Absolvent informačního systému STAG. Ke splnění obou cílů bude využito část kapacity sítě poradců studentů (působících i v KA 6 a 7), kteří svým osobním propojením a komunikací se studenty, posléze absolventy, významně posílí jejich motivaci pro účast na monitoringu, resp. naplňování databáze absolventů, a zajistí dlouhodobou vazbu bývalých studentů na univerzitu.