KA6 – Dostupnost poradenských a asistenčních služeb

Aktivita je zaměřena na 3 základní oblasti, které mají za cíl zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit:

  • Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozšíření stávajících služeb a nabídky nových služeb (postupnou profilací Akademické poradny a centra podpory (APC) vzniknou jednotlivé sekce: Poradenské centrum, Centrum služeb studentům se specifickými potřebami a Kariérní centrum).
  • Propagace nabízených služeb a podpory uchazečům a studentům se SP a studentům ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a etnických minorit. Usnadnění přechodu žáků se specifickými potřebami ze SŠ na VŠ (Stávající informační portál apc.tul.cz s přehlednou nabídkou služeb a další podpory při studiu bude upraven tak, aby jej mohly využívat i těžce smyslově postižené osoby. Dále budou připraveny informační materiály o bezbariérovosti TUL, organizovány informativní schůzky na středních školách a pod.)
  • Zvyšování kompetencí akademických pracovníků a technickohospodářských pracovníků při výuce studentů se SP, zvyšování kompetencí pracovníků poradenského centra, centra služeb studentům se specifickými potřebami a kariérového centra (V rámci komplexní sítě podpory studentů budou realizovány kurzy pro zaměstnance (kromě KA 6 také KA 2), které je seznámí s problematikou komunikace se studenty se SP, budou zvyšovány i kompetence pracovníků APC účastí na školeních, odborných akcích a sdílením zkušeností s jinými vysokými školami a jejich odbornými pracovišti)