KA7 – Adaptace studijního prostředí

Tato aktivita se soustředí na témata, která mohou kladně ovlivnit studijní výsledky, a to jak během celého vysokoškolského studia, tak již v době přípravy na toto studium. Cílovou skupinou jsou tak studenti vysokých škol i žáci středních škol a další zájemci o vysokoškolské studium. Opatření jsou tedy směrována na adaptaci studijního prostředí, vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti:

  • Tvorba materiálů pro individuální přípravu zájemců o studium na přijímací zkoušky z předmětů s dlouhodobě podprůměrnými výsledky.
  • Tvorba materiálů k přípravným a vyrovnávacím kurzům pro 1. ročníky u předmětů, kde jsou vzhledem k nevyvážené kvalitě výuky na SŠ špatné zkušenosti se vstupními znalostmi studentů.
  • Tvorba a revize elektronických materiálů k naplnění e-learningových kurzů, elektronický publikační systém Publi.
  • Analýza bariér přístupu ke studiu na základě dotazníkového šetření, realizovaného mezi studenty.
  • Analýza účinnosti stávajících opatření, návrh, příprava a implementace souboru motivačních prvků k lepším studijním výsledkům, zahrnující ta opatření, která by měla přispět k všeobecnému zvýšení zájmu studentů o lepší studijní výsledky a obecně podpořily jejich studijní aktivitu (např. přednostní zápis předmětů, výběr témat závěrečných prací a další).
  • Vybudování sítě poradců studentů, kteří budou speciálně proškoleni tak, aby mohli zajišťovat  kvalifikované a komplexní služby studentům. Tito poradci budou dlouhodobě spolupracovat se studenty a zajišťovat řešení různorodých problémů, se kterými se studenti běžně mohou během studia setkat, buď sami v jednodušších případech, nebo ve spolupráci se specialisty na danou problematiku. Fungování sítě povede mimo jiné i ke snižování studijní neúspěšnosti, při současném zachování požadavků na kvalitu absolventů.