COVID-19

Příkaz rektora 6/2021 – Pracovní a provozní podmínky na TUL v návaznosti na mimořádná opatření

Příkaz rektora 12/2020 – Opatření při výuce

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je zakázána, stejně tak ubytování na kolejích. Podrobnosti a výjimky viz plné znění příkazu.

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Zaměstnanci i studenti jsou povinni hlásit případnou karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 prostřednictvím formuláře: https://liane.tul.cz/covid.

Příkaz rektora 9/2020 – Opatření při vstupu cizinců

Každá součást nebo rektorátní pracoviště jsou povinny neprodleně v okamžiku, kdy se dozví, že zahraniční zaměstnanec nebo student přijede ze zahraničí do České republiky, nahlásit každou takovouto osobu přijíždějící ze zahraničí na území České republiky na e-maily:

Příkaz rektora 7/2020 – Doporučení k výjezdům a příjezdům

Rektor vyzývá zaměstnance cestující kamkoliv do zahraničí, aby doporučení a související informace, včetně oficiálních informačních zdrojů, průběžně sledovali a přizpůsobili jim své soukromé a pracovní pobyty mimo ČR. 

Informace o aktuální situaci a opatřeních pro cestování do zemí mimo ČR jsou uvedeny na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Kontakty

Krajská hygienická stanice v Liberci

MUDr. Jana Prattingerová
tel.: +420 485 253 111

Lékaři

MUDr. Dagmar Švorcová
tel.: +420 485 353 262
Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

MUDr. Petra Lajžnerová
tel.: +420 607 888 930
17. listopadu 590/14, Liberec, Starý Harcov