COVID-19

Příkaz rektora 8/2021 – Opatření týkající se onemocnění COVID-19

Dokument vychází z opatření pro vysoké školy vydaných ministerstvem zdravotnictví. Ve stručnosti:

  • Výuka bude probíhat prezenčně. Uvnitř budov platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, při výuce v učebně nikoli.
  • Pro zkoušky, přijímací zkoušky a akademické obřady, kterých se zúčastní 20 a více osob, platí povinnost doložit očkování, test nebo prodělání nemoci.
  • Studenti ubytovaní na kolejích musí doložit očkování, test nebo prodělání nemoci.
  • Pro příjezdy ze zahraničí platí aktuální opatření ministerstva zdravotnictví.
  • Karanténu nebo pozitivní test jsou zaměstnanci i studenti povinni hlásit.

Příkaz rektora č. 8/2021: Opatření týkající se onemocnění COVID-19

Starší opatření

Kontakty

Krajská hygienická stanice v Liberci

MUDr. Jana Prattingerová
tel.: +420 485 253 111

Lékaři

MUDr. Dagmar Švorcová
tel.: +420 485 353 262
Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

MUDr. Petra Lajžnerová
tel.: +420 607 888 930
17. listopadu 590/14, Liberec, Starý Harcov