COVID-19 FAQ – často kladené dotazy

Technická univerzita v Liberci tak jako všechny české univerzity a prakticky celá česká společnost pracuje v mimořádném režimu způsobeném šířením nákazy COVID-19. Situace je dynamická, opatření se stále mění. Abychom usnadnili orientaci studentům i zaměstnancům, přinášíme vám odpovědi na nejčastější dotazy.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, můžete nám napsat na info@tul.cz. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy sem doplníme.

Jak se mění současný režim výuky na TUL?

dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 dochází s účinností od 24. 4. 2021 k částečné obnově prezenční výuky na vysokých školách. Osobní přítomnost studentů se týká:

  • praktické výuky a praxí studentů závěrečných ročníků,
  • praktické výuky a praxí u všech ročníků zdravotnických oborů,
  • pedagogické praktické výuky a praxe v mateřských, základních a středních školách,
  • účasti na individuálních konzultacích (1 učitel + 1 student),
  • účasti na zkouškách (individuálních a hromadných do počtu 10 osob v jedné místnosti).

Detailní informace k organizaci výuky budou zveřejněny na webových stránkách fakult.

Osobní účast studentů na vzdělávání je povolena za předpokladu, že student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a má negativní výsledek testu na COVID-19. Negativní test není nutné doložit pouze v případě individuálních konzultací, pokud s tím vyučující souhlasí.

Vysoká škola je také povinna zajistit testování na onemocnění COVID-19 u všech studentů ubytovaných na kolejích, a to s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Veškerou výuku mají v kompetenci a povolují ji jednotlivé fakulty. Viz podrobnosti k opatřením.

Jak mám postupovat, pokud mi bude nařízena karanténa nebo budu mít pozitivní test na COVID-19?

Abychom měli přehled o aktuální epidemiologické situaci na univerzitě, neprodleně nám ohlaste nařízenou karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 prostřednictvím formuláře na adrese https://liane.tul.cz/covid/.

Jak to bude s kolejemi?

Vysoká škola je také povinna zajistit testování na onemocnění COVID-19 u všech studentů ubytovaných na kolejích, a to s frekvencí jedenkrát za 7 dní.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

Jsou otevřené menzy?

Ano, menzy jsou otevřené normálně. Platí opatření ministerstva zdravotnictví nařizující nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.). Smíte ji odložit pouze u stolu při konzumaci. Při pohybu v menze dodržujte rozestupy 2 m. Doporučujeme strávníkům, aby využívali celou provozní dobu.

Mohu se nechat testovat mimo TUL?

Současná vládní opatření požadují pro vstup do budov TUL čerstvý test na koronavirus (případně očkování nebo nedávné prodělání nemoci COVID-19). Univerzita pro své zaměstnance pořádá testy, můžete se ale nechat otestovat v libovolné laboratoři, která testy na koronavirus provádí. Jen je třeba zadat výsledek na adrese https://liane.tul.cz/covid/. Samotesty nejsou uznávány.

Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?

Dodržujte všechna opatření aktuálně platná v zemi, kde pobýváte, a na univerzitě, kde momentálně studujete. V případě jakýchkoli potíží nebo pochyb kontaktujte svého fakultního koordinátora na TUL nebo přímo Zahraniční oddělení TUL.

Lze nějak využívat služeb Knihovny TUL?

Univerzitní knihovna má otevřené výpůjční okénko v obou pobočkách. Zároveň jsou k dispozici rozsáhlé elektronické katalogy knihovny.

Kromě toho mohou studenti a pedagogové využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius. Do této aplikace se z počítačů mimo síť TUL dostanete prostřednictvím VPN.

Budou se závěrečné práce odevzdávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím STAGu?

Již v tuto chvíli je elektronická podoba BP/DP primární a určující. Na některých fakultách se práce v tištěné podobě již nyní vůbec neodevzdávají. Jiné fakulty naopak dávají přednost pro obhajobu tištěné podobě. Ediční středisko v suterénu budovy H funguje bez omezení a tisk a vazbu BP/DP je možné zadat u nich standardně.

Mám dotazy k online výuce, na koho se mohu obrátit?

Online výuka je plně v kompetenci děkana příslušné fakulty, garantů příslušných studijních programů a předmětů. V případě nejasností nebo problémů je na místě, aby se studenti obrátili na proděkana pro studijní záležitosti a garanta konkrétního předmětu.

Mohu se jako student/ka TUL zapojit do dobrovolnické pomoci?

Velmi si vážíme našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na webu Libereckého kraje nebo na stránkách fakult. Děkujeme!

Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?

Současná vládní opatření neumožňují běžný způsob konání akcí. Některé ale přecházejí do online podoby, sledujte kalendář na T-UNI a sociální sítě.