COVID-19 FAQ – často kladené dotazy

Technická univerzita v Liberci tak jako všechny české univerzity a prakticky celá česká společnost pracuje v mimořádném režimu způsobeném šířením nákazy COVID-19. Situace je dynamická, opatření se stále mění. Abychom usnadnili orientaci studentům i zaměstnancům, přinášíme vám odpovědi na nejčastější dotazy.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, můžete nám napsat na info@tul.cz. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy sem doplníme.

Jak se mění současný režim výuky na TUL?

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je zakázána na základě Usnesení vlády České republiky hodin.

Z tohoto zákazu platí následující výjimky:

  • Účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
  • Účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob.
  • Účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Podmínky pro účast na praktické výuce, zkouškách nebo konzultacích, které student musí splnit:

  • Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou.
  • Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Veškerou výuku mají v kompetenci a povolují ji jednotlivé fakulty. Viz podrobnosti k opatřením.

Jak mám postupovat, pokud mi bude nařízena karanténa nebo budu mít pozitivní test na COVID-19?

Abychom měli přehled o aktuální epidemiologické situaci na univerzitě, neprodleně nám ohlaste nařízenou karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 prostřednictvím formuláře na adrese https://liane.tul.cz/covid/.

Jak to bude s kolejemi?

Na základě usnesení vlády České republiky je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Z tohoto zákazu platí několik výjimek. Ubutováni mohou být studenti:

  • na které se nevztahuje zákaz osobní přítomnosti (viz výše),
  • pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm a tuto skutečnost doloží prohlášením,
  • kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou.

Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

Jsou otevřené menzy?

Ano, menzy jsou otevřené normálně. Platí opatření ministerstva zdravotnictví nařizující nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.). Smíte ji odložit pouze u stolu při konzumaci. Při pohybu v menze dodržujte rozestupy 2 m. Doporučujeme strávníkům, aby využívali celou provozní dobu.

Mohu se nechat testovat mimo TUL?

Současná vládní opatření požadují pro vstup do budov TUL čerstvý test na koronavirus (případně očkování nebo nedávné prodělání nemoci COVID-19). Univerzita pro své zaměstnance pořádá testy, můžete se ale nechat otestovat v libovolné laboratoři, která testy na koronavirus provádí. Jen je třeba zadat výsledek na adrese https://liane.tul.cz/covid/. Samotesty nejsou uznávány.

Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?

Dodržujte všechna opatření aktuálně platná v zemi, kde pobýváte, a na univerzitě, kde momentálně studujete. V případě jakýchkoli potíží nebo pochyb kontaktujte svého fakultního koordinátora na TUL nebo přímo Zahraniční oddělení TUL.

Lze nějak využívat služeb Knihovny TUL?

Univerzitní knihovna má otevřené výpůjční okénko v obou pobočkách. Zároveň jsou k dispozici rozsáhlé elektronické katalogy knihovny.

Kromě toho mohou studenti a pedagogové využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius. Do této aplikace se z počítačů mimo síť TUL dostanete prostřednictvím VPN.

Budou se závěrečné práce odevzdávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím STAGu?

Již v tuto chvíli je elektronická podoba BP/DP primární a určující. Na některých fakultách se práce v tištěné podobě již nyní vůbec neodevzdávají. Jiné fakulty naopak dávají přednost pro obhajobu tištěné podobě. Ediční středisko v suterénu budovy H funguje bez omezení a tisk a vazbu BP/DP je možné zadat u nich standardně.

Mám dotazy k online výuce, na koho se mohu obrátit?

Online výuka je plně v kompetenci děkana příslušné fakulty, garantů příslušných studijních programů a předmětů. V případě nejasností nebo problémů je na místě, aby se studenti obrátili na proděkana pro studijní záležitosti a garanta konkrétního předmětu.

Mohu se jako student/ka TUL zapojit do dobrovolnické pomoci?

Velmi si vážíme našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na webu Libereckého kraje nebo na stránkách fakult. Děkujeme!

Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?

Současná vládní opatření neumožňují běžný způsob konání akcí. Některé ale přecházejí do online podoby, sledujte kalendář na T-UNI a sociální sítě.