Letní škola o nanotechnologiích

5. ročník Letní školy „Engineering and Medicine on Health Service – EMOHs

V pořadí pátý ročník Letní školy tématicky zaměřené na propojení medicíny a techniky „EMOHs“ (Engineering and Medicine on Health Service) se uskutečnil ve středu 24. října 2007 v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích na Liberecku. Letní školu tradičně pořádá Technická univerzita v polské Lodži. Jejím partnerem a spolupořadatelem je Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci.

Na Letní školu se přihlásilo sedm desítek účastníků, zhruba polovina lektorů a polovina studentů – doktorandů. Kromě obou pořadatelských zemí přijeli účastníci z Ruska, Běloruska, Skotska, Velké Británie, Francie a Německa. Zároveň se podařilo navázat kontakt a spolupráci s univerzitou v americké Alabamě

Program zahrnoval tři hlavní přednášky o novinkách a technologiích hlavně pro posluchače z oborů strojírenství, textilní chemie a pro chemiky. Zaměřilo se problematiky ve využití materiálů z nanovláken v medicíně a nových možností pro umělé materiály ve tkáňovém inženýrství.

Děkan Fakulty strojní TUL profesor Petr Louda: „Letní školu chceme ještě více zpřístupnit. Největší překážkou pro zájemce je mobilita, to znamená vysoké ceny za dopravu ze zahraničí. Také konferenční poplatek za dva dny (Letní škola a následná konference o vakuu a plasmatickém povrchovém inženýrství) může být pro někoho moc vysoká. Proto chceme Letní školu využít jako základ pro přípravu projektu společného studijního mezinárodního programu a studentům tím umožnit bezplatnou účast,

Letní škola probíhala v minulých letech vždy v létě a v Polsku. Letos organizátoři začátek posunuli, aby na ni mohla plynule navázat mezinárodní konference Fakulty strojní TUL „Vakuum a plasmatické povrchové inženýrství (Vacuum and Plasma Surface Engineering – VaPSE).“ Konference bude zaměřená především na povrchové inženýrství. Účastníky čekají například přednášky o aplikacích tenkých uhlíkových vrstev v různých oborech včetně medicíny a automobilového průmyslu. Fakulta strojní TUL spolupracuje při výzkumu kompatibility tenkých vrstev a živé tkáně s Fyziologickým institutem Akademie věd i Nemocnicí Liberec. S univerzitou v Lodži pak společně zkoumá také aplikace biokompatibilních uhlíkových vrstev.

Přednášky z Letní školy i mezinárodní konference vyjdou ve sborníku včetně kontaktů

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Hálkova 6
461 17 Liberec
Telefon: 485354209
Mobil: 602770114

25. října 2007