KYBER robot 2007 – kreativní soutěž středoškolských výukových robotů

Technická univerzita v Liberci vyhlásila soutěž pro studenty středních a základních škol KYBER robot 2007. Předmětem soutěže je libovolná kreace malých výukových programů podle volné invence soutěžících.

Přihlášky: přijímá TUL do 30. listopadu 2007.

Termín konání soutěže: 7. prosince 2007.

Přesný časový harmonogram bude upřesněný podle počtu přihlášených účastníků a bude ještě včas ohlášený.

Podmínky: Soutěžící mají na svou sestavu vyhrazený čas do 5 minut a plochu maximálně 3 krát 3 metry. Porota zhodnotí choreografii a kreativitu sestavy, využití všech funkcí robota a dodržení časového limitu. Soutěžící mohou být jednotlivci nebo maximálně tříčlenná družstva a soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejného pracoviště nebo stejný tým s více sestavami.

Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích:

  1. Stavebnice Bioloid, verze libovolná
  2. Stavebnice Bioloid, verze základní
  3. Libovolný robot

Organizační garant: Doc. Ing. Josef Janeček, CSc., Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, tel. 485353486, josef.janecek@tul.cz.

Sponzor a technická podpora : MEGAROBOT.CZ, Praha 3
(www.megarobot.net)

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Hálkova 6
461 17 Liberec

Telefon: 485354209
Mobil: 60277011

19. listopadu 2007