FP TUL přijímá pedagogy k dalšímu vzdělávání

Přijímací řízení pro akreditované studijní programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlásil děkan Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Přihlášky se přijímají : do 15. prosince 2007

Rozšiřující studium se týká následujících předmětů:

  • Pro druhý stupeň základních škol: Anglický jazyk, Německý jazyk, Informatika, Hudební výchova, Tělesná výchova, Výtvarná výchova a Výuka náboženství.
  • Pro střední školy: Rozšiřující studium pro český jazyk a literaturu.
  • Specializační studium: Specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy, Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Podmínky: Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů, některé pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky.

Podmínky přijetí ke studiu: výše uvedené vzdělání a zaslání přihlášky na předepsaném tiskopisu uloženém na webové adrese: www.fp.tul.cz/odv . Vše musí být doplněné o doklady dosaženého vzdělání, doklady požadovanými pro některé předměty a dokladem o úhradě administrativního poplatku ve výši 500,-

Číslo účtu TUL: 305806603, kód banky 0300, variabilní symbol 6491335817, konstantní symbol 0558. Webová adresa pro tiskopis: www.fp.tul.cz/odv

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Mobil: 602770114

23. listopadu 2007