Začíná 14. ročník konference STRUTEX

V pořadí již čtrnáctý ročník mezinárodní konference STRUTEX pořádá Fakulta textilní  Technické univerzity v Liberci ve dnech 26. až 28 listopadu v budově M (Harcov). Začátek je v 9:30 hodin. Oficiálními jazyky konference jsou angličtina a čeština

Konference, která se stala tradičním místem setkání odborníků z oblasti textilní technologie a textilního materiálového inženýrství a místem pro odbornou diskusi a úvahy o dalším vývoji textilního oboru, se koná záštitou děkana Fakulty textilní TUL Jiřího Militkého. Odborným garantem konference je Bohuslav Neckář, z katedry textilních technologií FT TUL.

STRUTEX i letos poskytne účastníkům prostor pro prezentaci výsledků výzkumu i zkušeností z praxe. Součástí konference je již druhým rokem kontrolní den Výzkumného centra Textil II. Letos na něm budou presentovány dílčí výzkumné výsledky za kalendářní rok 2007

Program konference:

Sekce I
Struktura a strukturní mechanika textilií. (prezentace v angličtině)

Sekce II
Inovace v oblasti textilního výzkumu (prezentace v angličtině)

Sekce III
Výzkumné centrum Textil II (prezentace v češtině)

Konference STRUTEX se tradičně zúčastňují kromě odborníků z TUL také  vědečtí pracovníci  z Polska (Textile Research Institute, Lodz), Turecka (EGE University, Izmir, Department of Textile Engineering a Suleyman Demirel University, Isparta), Slovenska (Faculty of Manufacturing Technologies, TU of Košice), Egypta (The National Research Center, Dokki, Cairo a Faculty of Eng. Mansoura University) a Saudské Arábie (Girls College, Jeddah Kingdom of Saudi Arabia)

Přijaté příspěvky budou prezentovány formou přednášek a posterů. Plné znění všech příspěvků v anglickém jazyce bude k dispozici ve sborníku při zahájení konference.

Na konferenci jsou vítáni též studenti a pracovníci TUL.

J. Kočárková

23. listopadu 2007