Bořek Šípek jmenován děkanem FUA TUL

V čele Fakulty umění a architektury TUL  bude známý designér a architekt profesor Bořek Šípek stát následující čtyři roky. Bořek Šípek, kterému letos v květnu skončilo tříleté volební období, byl na funkci děkana FUA TUL jediným kandidátem. Poměrem 5:3  hlasů ho zvolil akademický senát FUA TUL dne 15. května a navrhnul ho ke jmenování rektoru TUL.

Prof. dr. Ing. arch. Šípek Bořek, (*14.6.1949, Praha )

Rektor TUL profesor Vojtěch Konopa jmenoval dnes profesora Bořka Šípka do funkce děkana Fakulty umění a architektury.

Je jedním z nejznámějších českých architektů a designérů. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy, Praha. V roce 1969 emigroval, studoval na Hochschule für bildende Kunst, Hamburk. Absolvent univerzitního studia filozofie ve Stuttgartu, asistent katedry průmyslového designu, univerzita v Hannoveru.

Docent teorie designu, univerzita v Essenu. Působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, hlavní architekt Kanceláře Prezidenta republiky V. Havla, (čestná funkce). Autor projektu nového vchodu z druhého nádvoří Pražského hradu do Kanceláře prezidenta republiky, autor renovace hradní obrazárny a mostu přes Chotkovy sady. Mezi jeho práce patří například návrhy pařížských butiků Karla Lagerfelda nebo obchodního domu Ginza v Tokiu, jeho díla jsou zastoupeny ve stálých sbírkách muzeí v řadě zemí.

Zakladatel ateliéru architektury a designu Šípek, Amsterodam, (má také pobočku v Praze), Spoluzakladatel sklářské firmy Ajeto sídlo u Nového Boru.

Za svou práci získal Bořek Šípek řadu cen, například prestižní německou Cenu za architekturu v roce 1983, francouzský řád Rytíř umění a literatury v roce 1991, nebo Cenu za užité umění a architekturu prince Bernharda v roce 1993

Jeho zásluhou získala Technická univerzita v Liberci akreditaci nového bakalářského studijního programu Design, obor Design prostředí . Jde o čtyřletý bakalářský obor, který zatím jiná fakulta architektury v České republice nenabízí.

5. června 2008